վարձակալություն - բնակարան 32 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա