Հարցեր և պատասխաններ Grekodom Development ընկերության միջոցով Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերման վերաբերյալ

Որքա՞ն են կազմում Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը:
Գնորդի կողմից վճարվող ծախսեր.
Փաստաբանին վճարվող գումարը կազմում է անշարժ գույքի օբյեկտի առքուվաճառքի պայմանագրում նշված արժեքի 1,5%-ը, գումարած 24% ԱԱՀ,
Նորտարական ծառայությունները, որպես կանոն, կազմում են անշարժ գույքի օբյեկտի առքուվաճառքի պայմանագրում նշված արժեքի մոտ 1,5%-ը, գումարած 24% ԱԱՀ,
Սեփականության իրավունքի ստացման համար վճարվող հարկը կախված է շինարարության թուլտվության տրամադրման տարեթվից՝
ա) եթե թույլտվությունը տրամադրվել է մինչև 2006 թվականը, ապա հարկը կազմում է օբյեկտի կադաստրային արժեքի 3%-ը,
բ) եթե թույլտվությունը տրամադրվել է 2006 թվականից հետո, ապա հարկը կազմում է օբյեկտի կադաստրային արժեքի 24%-ը.
Անշարժ գույքի գրանցումը ռեեստրում կազմում է օբյեկի արժեքի 0,5%-ը,
Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքը ներառված չէ օբյեկտներիի արժեքի մեջ, և կազմում է անշարժ գույքի փաստացի արժեքի 2%-ը, գումարած 24% ԱԱՀ:
Արդյո՞ք կայքում ցուցադրված են օբյեկտների փաստացի գները:

Grekodom Development ընկերության ծառայությունները կազմում են օբյեկտի փաստացի արժեքի 2%-ը, գումարած 24% ԱԱՀ, (միջնորդավճարը պաշտոնապես նշվում է առք ու վաճառքի պայմանագրում): Սա ընդունված դրույքաչափ է Հունաստանում անշարժ գույքի առք ու վաճառք իրականացնող ընկերության համար, և վճարվում է գնորդի կողմից մի քանի վճարումներով (նախնական պայմանագրի ստորագրման ժամանակ, ապա մնացած մասը վճարվում է վերջնական պայմանագրի ստորագրման ժամանակ): Այս միջնորդավճարը ներառված չէ օբյեկտներիի արժեքի մեջ, իսկ կայքում մենք ցուցադրում ենք կառուցապատողների փաստացի գները: Գնորդը հնարավորություն ունի սակարկել (Հունաստանում սակարկությունը տեղին է միշտ և ամենուր) անմիջապես անշարժ գույքի սեփականատիրոջ հետ, սա նաև հաստատում է մեր ազնվությունը: Գնորդը միշտ էլ հնարավորություն ունի համեմատել գները շուկայում առկա այլ ընկերությունների առաջարկների հետ. մենք երաշխավորում ենք, որ մեր գները ցածր են առնվազն 10%-ով: Դա ձեռք է բերվում շնորհիվ նրա, որ մեր ընկերության, գնորդի և կառուցապատողի միջև չկան միջնորդներ՝ անշարժ գույքի վաճառքի շղթայի միայն այս երեք օղակներն են:

Արդյո՞ք հունական բանկերը տրամադրում են հիփոթեկային վարկեր օտարերկրյա քաղաքացիներին: Եթե այո, ապա ի՞նչ պայմաններով:
Գոյություն ունեն բանկեր, մասնավորապես՝ ռուսական բանկերի մասնաճյուղերը, որոնք կողմնորոշված են օտարերկրյա քաղաքացիներին վարկերի տրամադրման մեջ: Հունաստանում անշարժ գույքի գնման վարկեր տրամադրող բանկերի մեծամասնությունը հաշվի են առնում հաճախորդի՝ Հայաստանում առկա վճարումներն ու պարտավորությունները, այդ թվում՝ հիփոթեկի/վարձակալության վճարումները, անհատական և բանկային վարկերը, ինչպես նաև ալիմենտները: Պարտադիր կարգով պահանջում են եկամուտների հավաստում. դա կարող են լինել աշխատավարձի մասին տեղեկանքները, խնայողությունները կամ ներդրումներից ստացվող եկամուտները: Վարկի մարման ժամկետը կազմում է մինչև 10 տարի՝ տարեկան տոկոսադրույքով սկսած 9%-ից:

Արդյո՞ք գոյություն ունի անշարժ գույքի տարեկան հարկ:
2011 թվականի սեպտեմբեր ամսից Հունաստանում մտցվել է անշարժ գույքի տարեկան հարկ, որի չափը որոշվում է անշարժ գույքի օբյեկտի մակերեսով և գտնվելու տարածքով: Հարկը գանձվում է միայն սեփականատերերից՝ ոչ վարձակալներից, և դրա վճարման հաշիվը գումարվում է էլեկտրաէներգիայի հաշվին (ստացվում է փոստով):


Հունաստանի ո՞ր տարածաշրջաններն են առավել մեծ համբավ վայելում Ռուսաստանի և ԱՊՀ ու Եվրոպայի այլ երկրների գնորդների շրջանում:
Գնորդների հիմնական հետաքրքրությունը ներկայումս կենտրոնացվել է Խալկիդիկի թերակղզում, մասնավորապես՝ ծովի և լողափերի, որոնց մաքրությունը նշված է ամենաբարձր բնապահպանական գնահատականով՝ Եվրոմիության «Երկնագույն դրոշներով»: Փորձագետներն այս տարածաշրջանը դիտարկում են որպես առավել հեռանկարային՝ գնի և որակի հարաբերակցության առումով: Հատուկ առաջարկների թվում է Խալկիդիկի թերակղզու «երրորդ մատի»՝ Աթոս թերակղզու վրա գտնվող անշարժ գույքը: Հունաստանի այս անկյունը հիասքանչ բնությամբ և շրջապատող պայմանների վեհ հանգստությամբ վայր է, որը ստեղծում է Աստվածամոր երկրային ճակատագիրը հանդիսացող սուրբ հողի հարևանությունը:
Անշարժ գույքի գնման համար Հունաստանի այլ, ոչ պակաս համբավ վայելող շրջանների շարքում են Սալոնիկի և Աթենք քաղաքները: Երևանից ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվող կանոնավոր չվերթներն այս քաղաքները դարձնում են հասանելի հյուրընկալ հունական հողում գործարար ակտիվության և առաջնակարգ հանգստի համար: Ո՜վ չի ցանկանում ունենալ սեփական բնակելի տարածք Հին Հունաստանի մշակութային և գործարար կյանքի կենտրոնում՝ այն էլ հնագույն ճարտարապետական տեսարժան վայրերի տեսարանով, որոնք հիշում են փառահեղ հունական պատմության բազմաթիվ հազարամյակները:
Հունական կղզիները նույնպես վաղուց սիրվել են տարբեր երկրների զբոսաշրջիկների կողմից՝ Անգլիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա և այլն: Կրետեն Հունաստանի ամենամեծ կղզին: Կղզին լի է լեգենդներով ու առասպելներով, և ապշեցնում է իր բնական գեղեցկությամբ ու ինքնատիպությամբ՝ լեռնային բնապատկերներ, փարթամ անտառներով կիրճեր, հնադարյան հուշարձաններ, ճերմակ ավազով լողափներ: Շատ հազարամյակներ առաջ հենց այստեղ է սկիզբ առել Եվրոպական քաղաքակրթությունը: Այսօր Կրետեն աշխարհի ամենագրավիչ հանգստյան վայրերից մեկն է:
Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ Հունաստանում անշարժ գույքի գնման համար:
Հունաստանում անշարժ գույքի գնման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը փոքր է և շատ պարզ.
վավերական արտասահմանյան անձնագիր,
տվյալ երկրի համար վավերական վիզա,
մշտական բնակության վայրը հավաստող փաստաթուղթ (բնակության երկրի ներքին անձնագիր),
աշխատանքի վայրից տեղեկանք (պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հավաստում է հնարավոր գնորդի հիմնական մասնագիտական գործունեությունը, որը բնույթը նշանակություն չունի),
հարկային հայտարարագիր (կամ ֆիզիկական անձի եկամուտները հավաստող տեղեկանք) կամ եկամուտների վերաբերյալ ցանկացած այլ տեղեկանք (աշխատավարձի մասին տեղեկանք, բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք): Գումարը, որը նշված է որպես եկամուտ, էական չէ և չի հարաբերակցվում անշարժ գույքի գնին: Այս տեղեկանքն անհրաժեշտ է ՀՎՀՀ ձևակերպման համար:
Ի՞նչ նվազագույն ժամկետներում կարելի է ավարտել անշարժ գույքի ձեռք բերման ձևակերպման գործընթացը և ստանալ սեփականության իրավունքի փաստաթղթերը:
Սկզբի համար գնորդին անհրաժեշտ է ձևակերպել ՀՎՀՀ և բանկային հաշիվ: Դա իրականացվում է մեկ աշխատանքային օրվա մի քանի ժամվա ընթացքում: Ապա փաստաբանը սկսում է անշարժ գույքի ստուգումը, ինչը կարող է տևել մի քանի օր՝ այն դեպքում, երբ բոլոր փաստաթղթերը նորմալ են, և տևել մի փոքր ավելի երկար՝ հողատարածքների և բարդ օբյեկտների (հյուրանոց, բիզնես) գնման դեպքում: Դրանից հետո, եթե գնորդը պատրաստ է վճարել անշարժ գույքի ամբողջական արժողությունը, կնքվում է սեփականության իրավունքի փոխանցման պայմանագիր: Այնուհետև բոլոր փաստաթղթերը գրանցման են փոխանցվում սեփականատերերի ռեեստր: Անշարժ գույքի սեփականության իրավուքնի վկայականը տրվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այնսպիսով, որևէ խանգարող հանգամանքի բացակայության դեպքում (գնորդի պատրաստակամության բացակայությունը միանվագ վճարել գործարքի ամբողջ գումարը, փաստաթղթերի ստուգման համար ավելի երկար ժամանակի անհրաժեշտությունը), 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում հնարավոր է ավարտել անշարժ գույքի գնման ամբողջ գործընթացը:

Արդյո՞ք Ձեր ընկերության միջոցով հնարավոր է վարձակալության հանձնել գնված անշարժ գույքը:
Այո, մեր ընկերությունը տրամադրում է այդպիսի ծառայություններ: Մենք կարող ենք օգնել գտնել հաճախորդներ Ձեր սեփականության վարձակալության համար՝ այսպիսով Ձեզ համար ապահովելով մշտական եկամուտների ստացում անշարժ գույքից այն ժամանակ, երբ Դուք չեք ապրում Հունաստանում:

Ինչպիսի՞ պահանջներ է ներկայացնում Հունաստանի օրենսդրությունը սեփականատիրոջը, ով ցանկանում է վարձակալության հանձնել գնված անշարժ գույքը:
Բոլորը, ովքեր ցանկանում են վարձակալության հանձնել բնակելի տարածք, պետք է ունենան տուրիստական կազմակերպության թույլտվությունը՝ մինչև 30 օր տևողությամբ վարձակալության հանձնելու դեպքում, իսկ 30 օրից ավել տևողությամբ վարձակալության հանձնելու դեպքում թույլտվություն չի պահանջնվում: Բնակելի տարածքի վարձակալի հետ կնքվում է վարձակալության հանձնելու պայմանագիր: Ստացված եկամուտներից վճարվում է հարկ. մինչև 12.000 եվրո վարձակալությունից ստացվող եկամուտներից վճարվում է 11% հարկ, իսկ 12.000 եվրոյից ավել եկամուտներիի դեպքում՝ 33% հարկ:
Ինչպիսի՞ աննկատելի խոչընդոտներ գոյություն ունեն երկրում անշարժ գույքի գնման ժամանակ, որոնք կարող են հայտնի չլինել գնորդին:
Հունաստանում անշարժ գույքի գնման գործընթացն առավելագույնս պարզ է և թափանցիկ: Փաստաթղթերի ստուգումն ու հաճախորդների ուղեկցությունն իրականացվում է անկախ փաստաբանների կողմից, ինչն ի սկզբանե պաշտպանում է գնորդներին որեէ տհաճ անակնկալից:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը