Իրավաբանական աջակցություն Grekodom Development ընկերության կողմից

Grekodom Development ընկերությունը համագործակցում է իրավաբանական գործունեության տարբեր ոլորտներում մասնագիտական գիտելիքների, փորձի և ունակությունների տիրապետող բարձրակարգ իրավաբանների հետ:

Մենք Ձեզ խորհուրդ ենք տալիս դիմել մեր ընկերության հետ համագործակցող իրավաբաններին՝ ըստ Ձեր ընտրության: Նրանք Ձեզ միշտ երաշխավորում են  ժամանակին իրականացվող իրավական աջակցություն անշարժ գույքի առքուվաճառքի, վարձակալության և կառուցման, կապիտալ ներդրումների և մշտականկացության կարգավիճակի ձեռքբերման գործընթացների բոլորփուլերում, ինչպես նաև դատարանում կամ ցանկացած վարչական մարմնում Ձեր շահերի ներկայացման հարցում: Նրանք մասնագիտացված են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ֆինանսա-վարկային կազմակերպություններին իրավաբանական ծառայությունների մատուցման մեջ:

Մեր թարգմանիչներն աջակցություն են ցուցաբերում մեր ընկերության հետ համագործակցող իրավաբաններին՝ իրավական փաստաթղթավորման, պատրասման հարցում: Մեր թարգմանիչները կապահովեն ամբողջ փաստաթղթավորման և խարհրդատվությունների ներկայացումը Ձեզ՝ Ձեր համար հասկանալի լեզվով (համագործակցության գործընթացն ու կազմակերպության հետ բանակցությունները հաճախորդի հարցման հիման վրա իրականացվում են ռուսերեն, հուներեն, անգլերեն և գերմաներեն լեզուներով): Թարգմանիչները տրամադրում են հաջորդող նոտարական վավերացմամբ թարգմանության ծառայություններ, ինչպես նաև բանավոր և սինխրոն թարգմանության ծառայություններ՝բանակցությունների և այլ գործնական հանդիպումների ժամանակ:

Մեր ընկերության իրավական համագործակցության ցանցնը նդլայնվում է Հունաստանի ամբողջտարածքով՝ տարածվելով նաև որոշ արտասահմանյան երկրների վրա:

Իրավաբանական Ծառայություններ իոլորտները, որոնք Դուք կստանաք / կարող եք ստանալ.

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԱՆՇԱՐԺԳՈՒՅՔՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ- ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

 • Անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների փոխանցում,

 • Բնակելի և առևտրային տարածքների վարձակալություն,

 • Ծնողական նվիրատվություններ,

 • Նվիրատվությունների, կտակների, ժառանգության ընդունում,

 • Անշարժ գույքի կառավարում,

 • Լիզինգ և թայմ-շեիր,

 • Բնակելի տարածքների կառուցման և վերանորոգման պայմանագրեր: Շինությունների կառուցում գործնական կառուցման համակարգով,

 • Գույքային երաշխիքներ:

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ – ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 • Առևտրային իրավունք, կանոնադրություններ, հանձնարարականների ձևակերպում և բոլոր տեսակի ընկերությունների գործունեություն՝ արտասահմանյան փաստաբանական ընկերությունների հետ համագործակցության դեպքում, Կառավարման խորհրդի / Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրություններ. միավորում, սպին-օֆֆ.

 • Սնանկության իրավունք, սնանկության հայտարարման ընթացակարգ, դատապաշտպանի նշանակում, պարտատերերի ժողով, վերակազմավորման և աշխատանքի դադարեցման ծրագիր, ընկերության վերականգնման գործընթաց.

 • Պրոֆեսիոնալ լիզինգ, վարձակալության պայմանագրեր, փոխհատուցումներ, վարձակալության վճարների փոփոխում, հյուրանոցների վարձակալություն.

 • Առևտրային պայմանագրեր, ցանկացած ձևի առևտրային համաձայնագրեր, խառը ձեռնարկությունների հիմնադրում, գործնական համագործակցության, առևտրային ներկայացուցչությունների / դիստրիբյուտորների ներքին և միջազգային համաձայնություններ, բողոքներ, փոխհատուցումներ.

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 • Հարկային իրավունք, ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց հարկադրում: Միջազգային հարկային իրավունք.

 • Կրկնակի հարկադրումից խուսափելու մասին համաձայնություն.

 • Պետական ծրագրեր, հանրային կազմակերպությունների իրավունք, Պետական-մասնավոր գործընկերություն.

 • Քաղաքաշինական իրավունք.

 • Անտառային իրավունք և շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք,

 • Էներգետիկական իրավունք – էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ:

Խնդրում ենք ծանոթանալ Ներգաղթի Օրենքի վերաբերող տեղեկատվությանը:

Մշտական կացության կարգավիճակ.

Ներքին Գործերի Նախարարության Կառավարման Մարմիններում, Պետական վարչության և ապակենտրոնացման մարմիններում, Քաղաքապետարաններում, Ներքին Գործերի Նախարարության ներգաղթային վարչություններում կամ Ոստիկանության ներգաղթային բաժիններում դիմումների պատրաստում և օտարերկրյա քաղաքացիների իրավաբանական աջակցություն:

ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

Աշխատանքի համար մշտական կացության կարգավիճակի տեսկների տիպերը.

 • Վարձու աշխատանք կամ անկախ ծառայությունների / աշխատանքների տրամադրում,

 • Սեզոնային աշխատանք,

 • Ընկերությունների կառավարիչներ,

 • Ծառայությունների տրամադրման համար ժամանակավոր տեղափոխություն,

 • Մարզիկներ - մարզիչներ,

 • Ստեղծագործական կոլեկտիվների անդամներ,

 • Մտավոր աշխատանք իրականացնողներ,

 • Արտասահմանյան հնագիտական դպրոցի անդամներ:

ԱՆԿԱԽ ՖԻՆԱՆՍԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

 • Անկախ ձեռնարկատիրական գործունեության,

 • Ներդրումային գործունեության զարգացում:

ՀԱՏՈՒԿ ՀԻՄՔԵՐՈՎ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

 • Ուսուցում,

 • Մասնագիտական կողմնորոշում,

 • Կրթաթոշակառուները – Մասնագիտացված ծրագրեր,

 • Զինվորական հաստատություններում ուսումնառություն,

 • Բժշկի մասնագիտության ստացում,

 • Ֆինանսապես անկախ անձինք,

 • Դիվանագիտական աշխատակիցների չափահաս երեխաներ,

 • Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների սպասարկող անձնակազմ,

 • Արտասահմանյան թղթակիցներ,

 • Հայտնի կրոնների հոգևոր անձինք,

 • Աֆոնի դպրոց,

 • Վանականի կյանքի ուսուցում, ծանոթություն և պակտիկա,

 • Կազմակերպված տուրիստական խմբերի ղեկավարներ,

 • Հետազոտողներ:

ԲԱՑԱՌԻԿ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

 • Մարդասիրական պատճառներ,

 • Պետական շահեր,

 • Մարդկանց վաճառքի (թրաֆիկինգ) զոհեր:

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

 • Ընտանիքի անդամներ – երրորդ երկրի քաղաքացիներ,

 • Ընտանիքի անդամների ինքնավար մշտական կացության կարգավիճակ – երրորդ պետության քաղաքացիներ,

 • Հունաստանի կամ Եվրոպական Միության քաղաքացու ընտանիքի անդամներ:

ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

ՄՈՒՏՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ (ՎԻԶԱ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

Հունաստանը ստորոգրել է Շենգենյան համաձայնագիր, որը կարգավորում է երկիր մոտքի թույլտվությունը (վիզա): Եվրոպական Միության քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են այցելել Հունաստան, չի պահանջվում Հունաստանի ազգային վիզայի առկայություն: Նրանց անձնագիրը պետք է վավերական լինի Հունաստանում գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱՍՏԱՆ

ԺՆԵՎՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

Փախստականներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք պաշտպանված են Չորրորդ Ժնևյան կոնվենցիայով:

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ 61/1999

Օտարերկրյա քաղաքացիների փախստականի կարգավիճակի ճանաչման, ճանաչումը չեղյալ հայտարարելու և նրա դեպորտի չեղյալ հայտարարելու գործընթացը, նրա ընտանիքի անդամների մուտքի թույլտվությունը և Հունաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գործերով Գերագույն Կոմիսարի Վարչության Գերագույն Կոմիսարի ներկայացուցչի հետ համագործակցությանը:

ՓԱՍԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ – ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄ

ՀԱՄԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԱՆՁԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը