Հունաստանում անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության

Եթե Դուք անշարժ գույք եք ձեռք բերել Հունաստանում, սակայն չեք պլանավորում բնակվել երկրում ամբողջ տարվա ընթացքում, ապա բնակելի տարածքը վարձակալության հանձնելը եկամուտ ստանալու շահավետ տարբերակ է:

Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերումն ու վարձակալությունը ժամանակակից եվրոպական միտում է հանդիսանում: Ներդնելով դրամական միջոցներ տան ձեռքբերման մեջ՝ Դուք կարող եք դրանք արագս տանալ: Մերը նկերությունն իր վրա է վերցնում բոլոր հոգսերը՝ կապված վարձակալների որոնման, վարձակալության պայմանագրի ձևակերպման և ստորագրման, Ձեր հաշվին վարձակալության դիմաց վճարների փոխանցման, ինչպես նաև անշարժ գույքի նհետևելու հետ կապված հարցերը:

 

 

Լողափնյա սեզոնը Հունաստանում, և հատկապես Խալկիդիկի թերակղզում, սկսվում է ապրիլ ամսին և վերջանում՝ հոկտեմբերին: Շատերը նախընտրում են տուն վարձակալել ամբողջ տարվա համար: Վարձակալության դրույքները կախված են շատ հանգամանքներից, այդ թվում ՝վարձակալվող անշարժ գույքի տեսակը, վարձակալության ժամկետը, տարվա եղանակը, ծովից հեռավորությունը և այլն: Օրինակ՝ իր հողամասով և ծովից ոչ հեռու գտնվող երկհարկանի տան 1 տարվավարձակալության միջին գինը կազմում է 10.000 եվրո կամ օրական 150 եվրո՝ կարճաժամկետ վարձակալության դեպքում: Ամռանը լողափնյա գոտում բնակարանի վարձակալությունը կարժենա օրական 40 – 45 եվրո: Մասնագետների կանխատեսումներով Հունաստանում անշարժգույքի գներն այժմ կայունեն և դրանց նվազեցում չի ակնկալվում, այն դեպքում, որ պահանջարկ նաճելու է՝ շնորհիվ երկրի զբոսաշրջիկների և ներդրումների հոսքի ավելացման:

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐՁԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 1. ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

  • Բնակելի տարածքի վարձակալության նվազագույն տևողությունը կազմում է 3 տարի և պետք է ձևակերպվի փաստաթղթերով.

  • Բնակելի տարածքը ընտանիքի բնակության համար վարձակալության հանձնելու դեպքում պայմանագրում ցանկալի է նշել նաև ամուսնու/կնոջ Ա.Ա.Հ-ը.

  • Բնակելի տարածքը ուսանողների բնակության համար վարձակալությա հանձնելու դեպքում խորհուրդ է տրվում, որ պայմանագիրը ստորագրվի նրանց ծնողների կողմից, կամ ծնողները պետք է երաշխավորեն վարձակալության վճարի և այլ ծախսերի վճարումը.

  • Նույնիսկ եթե գրավոր պայմանագիրը կնքնվել է ավելի քիչ ժամանակահատվածի համար, սեփականատերն  ու վարձակալը կապվում են պարտավորություններով նվազագույնը երեք տարի ժամկետով.

  • Այն դեպքում, երբ սեփականատերն ու վարձակալը վարձակալության պայմանագրում նշեն ավելի քիչ ժամանակահատված (օրինակ՝ 8 ամիս, 1 տարի և այլն), և վարձակալը վերադարձնում է անշարժ գույքը պայմանավորված ժամանակահատվածի ավարտից հետո, ապա սեփականատերն առանց որևէ խնդրի վերցնում է բանալիները: Վարձակալի կողմից պետք է նախատեսվի սեփականատիրոջից գրավոր դիմումի ստացում առ այն, որ նա ընդունել է բնակելի տարածքն ու չունի հետագա վարձակալության որևէ պահանջ.

  • Վերոնշյալ պարտադիր ժամանակահատվածը կարող է փոփոխվել միայն նոր, նոտարական վավերացմամբ համաձայնագրով, ինչը կարող է իրականացվել միայն վարձակալության սկզբից 6 ամսյա ժամկետը լրանալու ցհետո.

  • Երեք տարվա ժամկետը լրանալուց հետոս եփականատերը ցանկացած ժամանակ կարող է պահանջել իր անշարժ գույքն ու վարձակալը պարտավոր է հանձնել այն.

  • Վարձակալության ժամանակահատվածի ընթացքում սեփականատերն իրավունք չունի պահանջել անշարժ գույքը սեփական բնակության նպատակով.

  • Վարձակալության վճարի գումարը կարող է որոշվել կողմերի միջև համաձայնեցված գումարի չափով: Ինչպես նաև կարող է փոփոխվել՝ համաձայն կողմերի միջև պայմանավորվածության: Խորհուրդ է տրվում խուսափել մեծ գումարի չափով փոփոխություններից, քանզի դրանց հետևելը դժվար է և արդյունքում կհանգեցնի խնդիրների առաջացման վարձակալության ողջ ընթացքում.

  • Մի նշեք պայմանավորված գումարից պակաս գումար: Բացի հարկային օրինախախտությունից, դա հիմնականում վնասում է սեփականատիրոջը, քանի որ, եթե նա ստիպված լինի պահանջել վարձակալության դիմաց վճարների հատուցում դատական կարգով, ապա չի կարողանա պահանջել վարձակալության պայմանագրում նշված գումարից տարբերվող գումար: Բացի այդ, չնայած բանավոր համաձայնության, վարձակալը կարող է վճարել միայն վարձակալության պայմանագրում նշված վարձակալության գումարը.

  • Վարձակալության հանձնելուց ստացվող եկամուտը ենթակա է հարկման.

  • Ինչ վերաբերում է Պետական Էլեկտրամատակարարման և Ջրամատակարարման միացումներին, նախընտրելի է, որ վարձակալը ինքնուրույն պայմանագիր կնքի այս մարմինների հետ: Այսպիսով, Պետական Էլեկտրական Կորպորացիայի դեպքում, սեփականատիրոջից երբեք չի գանձվի վարձակալի պարտավորությունը: Իսկ Ջրամատակարարման Կորպորացիայի դեպքում, գործողության կարգն այլէ, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է, որպեսզի սեփականատերը հետևի վարձակալի կողմից հաշիվների վճարումներին: Իհարկե, գոյություն ունի նաև երաշխավորության ապահովագրված գումար, որը վճարվում է վարձակալի կողմից վարձակալության սկզբում (տե՛ս ստորև).

  • Պայմանագրի ստորագրման ժամանակ երաշխավորության տեսքով միշտ վճարվում է մեկ կամ երկու ամսվա վարձակալության վճարի չափով գումար: Երաշխավորության գումարը երբեք չպետք է հաշվարկվի վարձակալության պահանջվող վճարի հաշվում, քանի որ այդ գումարը պահելու նպատակն է հանդիսանում ծածկել այլ հաշիվներն ու անշարժ գույքին պատճառված փոքր վնասվածքները: Երաշխավորության գումարը վերադարձվում է առանց տոկոսագումարներ իվճարման՝ հենց որ ապացուցվի, որ վարձակալը չունի որևէ պարտավորություն (տան ընդհանուր ծախսեր, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր) և անշարժ գույքին չե նհասցվել վնասվածքներ.

  • Այն դեպքում, երբ անշարժ գույքը չունի որևէ տեսանելի խնդիրներ և վնասվածքներ, ավելի ճիշտ կլինի նշել այդ փաստը պայմանագրում: Նաև, երբ անշարժգույքն ունի որև է տեսանելի խնդիրներ կամ վնասվածքներ, դա պետք է նկարագրվի պայմանագրում, որպեսզի ժամկետիա վարտից հետո վարձակալից չգանձվի հավելյալ գումար.

  • Վարձակալական վճարը, որը պետք է վճարի վարձակալը, ինչպես նաև հաշիվները (տան ընդհանուր ծախսեր, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր) կարող են գանձվել դատական կարգով: Միաժամանակ կարող է պահանջվել նա ևբնակարանից վարձակալի վտարումը: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է փաստաբանի աջակցությունը: Այս գործընթացը երկար չի տևում: Ծախսերը կախված կլինեն վարձակալական վճարի գումարից և պարտավորությունների ընդհանուր գումարից.

  • Վարձակալության վճարի չստացված գումարն, ինչպես նաև այն գումարը, որը, ենթադրաբար, հնարավոր չէ ստանալ, կարող է հայտարարագրվել Հարկային Տեսչությունում: Այսպիսով, սեփականատերը հարկ չի վճարում, իսկ վարձակալը ստիպված կլինի վճարել որևէ պահի, քանի որ այս գումարները ստանում են պետական եկամուտների կարգավիճակ:

 2. ԿՈՒՐՈՐՏԱՅԻՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

(ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 40 Մ2)

  • Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր ձևով.

  • Վարձակալության նվազագույն ժամկետը կազմում է մեկ (1) ամիս.

  • Չի պահանջվում Զբոսաշրջության Հունական Կազմակերպության հատուկ թույլտվություն.

  • Չի պահանջվում հայտարարագրում Հարկային մարմնում.

  • Վարձակալության պայմանագիրը վարձակալի անձնական տվյալների և ՀՎՀՀ-ի հետ միասին էլեկտրոնային եղանակովն երկայացվում է Հարկային մարմին: Եթե վարձակալը հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի, ևվարձակալության ժամանակահատվածը երեք (3) ամսից պակաս է, ապա ՀՎՀՀ-ն չի նշվում, մուտքագրվում է միայն անձնագրի համարն ու բնակության վայրը:

Այն դեպքում, երբ սեփականատերը նպատակ ունի անշարժգույքը վարձակալության հանձնել հաճախորդների ավելի պակաս ժամանակահատվածով, ապա անհրաժեշտ է հայտարարագրում Հարկային մարմնում:

 1. ԿԱՀԱՎՈՐՎԱԾ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

(ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 80 Մ2)

  • Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր ձևով.

  • Վարձակալության նվազագույն ժամկետը կազմում է մեկ (1) ամիս. առավելագույնը՝երեք (3) ամիս.

  • Թույլատրվում է նաև շաբաթական հանձնում վարձակալության, սակայն այս դեպքում պահանջվում է Զբոսաշրջության Հունական Կազմակերպության կողմից տրված հատուկ թույլտվություն.

  • Չի պահանջվում հայտարարագրում Հարկային մարմնում.

  • Ինչպես շաբաթական, այնպես էլ ամսական վարձակալության հանձնելու դեպքում վարձակալության ընդհանուր ժամանակահատվածը նույն տարվա ընթացքում չիկ արող գերազանցել երեք (3) ամիսը:

Կուրորտային բնակելի տարածքի կամ կահավորված բնակելի տարածքի վարձակալության հանձնելու դեպքում արգելվում է միևնույն սեփականատիրոջ երկու անշարժ գույքերի հանձնումը վարձակալության:

 

 

Վարձավճարի գումարները հայտարարագրվում են Հարկային մարմնում և ենթական են հարկման:

 1. ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

  • Պրոֆեսիոնալ նշանակության տարածքների վարձակալության նվազագույն տևողությունը կազմում է 3 տարի և պետք է ձևակերպվի փաստաթղթերով.

  • Նույնիսկ եթե գրավոր պայմանագիրը կնքնվել է ավելի քիչ ժամանակահատվածի համար, սեփականատերն ու վարձակալը կապվում են պարտավորություններով նվազագույնը երեք տարով. Պայմանավորվող կողմերը կարող են խզել վարձակալության պայմանագիրը նոր համաձայնագրով՝ հավաստված որոշակի տարեթվով փաստաթղթով, այսինքն՝ Պետական մարմինների կողմից տրված փաստաթղթով, որը հավաստում է ստորագրությունների իսկությունը.

  • 18 ամսյա ժամկետի լրանալուն պես սեփականատերն իրավունք ունի պահանջել անշարժ գույքը սեփական կարիքների համար օգտագործելու նպատակով, այսինքն՝ օգտագործելու այն գործարար նպատակով իր կամ իր երեխաների կողմից՝ այն նախադրյալով, որ անցյալում նրանց կողմից իրականացվել է նվազագույնը երեսուն (30) ամիս տևողությամբ գործարար գործունեություն.

  • Մեկ տարին լրանալուն պես վարձակալը կարող է լքել անշարժ գույքը՝ գնալուց երեք ամիս առաջ նախօրոք տեղեկացնելով վարձատուին, մինչև գնալու օրը սովորականի պես վճարել վարձակալության գումարը և վճարել տուգանք մեկ (1) ամսվա վարձակալության գումարի չափով:

  • Վարձակալության վճարի գումարը կարող է որոշվել կողմերի միջև համատեղ համաձայնությամբ: Ինչպես նաև կարող է փոփոխվել՝ համաձայն կողմերի միջև պայմանավորվածության: Խորհուրդ է տրվում խուսափել մեծ գումարի չափով փոփոխություններից, քանզի դրանց հետևելը դժվար է և արդյունքում կհանգեցնի խնդիրների առաջացման վարձակալության ողջ ընթացքում.

  • Մի նշեք պայմանավորված գումարից պակասգումար: Բացի հարկային օրինախախտությունից, դա հիմնականում վնասում է սեփականատիրոջը, քանի որ, եթե նա ստիպված լինի պահանջել վարձակալության դիմացվ ճարների հատուցում դատական կարգով, ապա չի կարողանա պահանջել վարձակալության պայմանագրում նշվածգումարից տարբերվող գումար: Բացի այդ, չնայած բանավոր համաձայնության, վարձակալը կարող է վճարել միայն վարձակալության պայմանագրում նշված վարձակալության գումարը.

  • Վարձակալության հանձնելուց ստացվող եկամուտը ենթակա է հարկման.

  • Ինչ վերաբերում է Պետական Էլեկտրամատակարարման և Ջրամատակարարման միացումներին, նախընտրելի է, որ վարձակալը ինքնուրույ պայմանագիր կնքի այս մարմինների հետ: Այսպիսով, Պետական Էլեկտրամատակարարման դեպքում, սեփականատիրոջից երբեք չի գանձվի վարձակալի պարտավորությունը: Իսկ Ջրամատակարարման Կորպորացիայի դեպքում, գործողության կարգն այլ է, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է, որպեսզի սեփականատերը հետևի վարձակալի կողմից հաշիվների վճարումներին: Իհարկե, գոյություն ունի նաև երաշխավորության ապահովագրված գումար, որը վճարվում է վարձակալի կողմից վարձակալության սկզբում (տե՛ս ստորև).

  • Պայմանագրի ստորագրման ժամանակ երաշխավորության տեսքով միշտ վճարվում է մեկ կամ երկու ամսվա վարձակալության վճարի չափով գումար: Երաշխավորության գումարը երբեք չպետք է հաշվարկվի վարձակալության պահանջվող վճարի մեջ, քանի որ այդ գումարը պահելու նպատակն է հանդիսանում ծածկել այլ հաշիվներն ու անշարժ գույքին պատճառված փոքր վնասները: Երաշխավորության գումարը վերադարձվում է առանց պահումների վճարման՝ հենց որ ապացուցվի, որ վարձակալը չունի որևէ պարտավորություն (տան ընդհանուր ծախսեր, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր) և անշարժ գույքին չեն հասցվել վնասներ.

  • Այն դեպքում, երբ անշարժ գույքը չունի որևէ տեսանելի խնդիրներ և վնասվածքներ, ավելիճիշտ կլինի նշել այդ փաստը պայմանագրում: Նաև, երբ անշարժ գույքն ունի որևէ տեսանելի խնդիրներ կամ վնասվածքներ, դա պետք է նկարագրվի պայմանագրում, որպեսզի ժամկետի ավարտից հետով արձակալից չգանձվի հավելյալ գումար.

  • Վարձակալության վճարը, որը պետք էվ ճարի վարձակալը, ինչպես նաև հաշիվները (տան ընդհանուր ծախսեր, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր) կարողեն գանձվել դատական կարգով: Միաժամանակ կարող  էպահանջվել նաև բնակարանից վարձակալի վտարումը: Նմանդ եպքերում անհրաժեշտ է փաստաբանի աջակցությունը: Այս գործընթացը երկար չի տևում: Ծախսերը կախված կլինեն վարձակալության և պարտավորությունների ընդհանուր գումարից.

  • Վարձակալության վճարի չստասված գումարն, ինչպես նաև այն գումարը, որը, ենթադրաբար, հնարավոր չէ ստանալ, կարող է հայտարարագրվել Հարկային Տեսչությունում: Այսպիսով, սեփականատերը հարկ չի վճարում, իսկ վարձակալը ստիպված կլինի վճարել որևէ պահի, քանի որ այս գումարները ստանում են պետական եկամուտների կարգավիճակ:

Վերը նշված ցուցումները կազմվածեն 07.04.2015 թվականին՝ համաձայն գործող օրենքների

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը