Նախագծային աշխատանքներ

Բնակելի և հասարակական շինությունների նախագծում, որնիրականացվումէմինչև շինարարության սկզբը: Սա շատ բարդ և աշխատատար գործընթաց է, որն իրականացնող մասնագետներից պահանջում է բարձրակարգ գիտելիքներ և հմտություններ: Միայն ճարտարապետա-շինարարական նախագծի առկայության դեպքում է հնարավոր սկսել օբյեկտի անմիջական կառուցումը կամ արդեն գոյություն ունեցող շինության զգալի վերապլանավորումը:

Grekodom Development ընկերությունը տրամադրում է ինչպես բնակելի շենքերի, այնպես էլ ոչ բնակելի համալիրների նախագծման ծառայություններ: Բնակելի օբյեկտների նախագծում՝ բազմակողմանի գործընթաց , որն իր մեջ ընդգրկում է ճարտարապետա-շինարարական նախագծի նախապատրաստումն, ինչպես նաև ջեռուցման, էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման, ջրահեռացման, օդորակման և օդափոխության համակարգերի նախագծումը:

Նախագծումն ու շինարարությունն իրականացվում է բոլոր նորմերին և կանոններին համապատասխան, ինչը հնարավոր է դարձնում շենքի հանձնումը հետագա շահագործման:

Բնակելի կամ ոչ բնակելի օբյեկտի փաստաթղթերով հիմանվորված ամբողջական և մանրամասն նախագծի առկայության դեպքում միայն՝սկսած ճարտարապետական մակետից և վերջացրած շենքի գործարկման ապահովման համակարգերի նախագծային պլանով, կարելի է ձեռնամուխ լինել շինարարությանը:

 

Շինարարական օբյեկտի նախագծումն իրենից ենթադրում է երկուբաղադրիչների՝էսքիզային և աշխատանքային նախագծերի, պարտադիր առկայություն: Առաջինն ընդգրկում է ճարտարապետի հետ գաղափարների քննարկման և համաձայնեցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, իսկ աշխատանքային նախագիծը հիմք է ծառայում շինարարական ընկերության համար, և հանդիսանում է էսքիզային նախագծի քննարկման փուլում իրականացված բոլոր փոփոխությունների ու համաձայնեցումների արտացոլում: Նախագծի առկայությունն, այսպես թե այնպես, երաշխավորում է, որ ճարտարապետները կհասկանան ու կիրագործեն Ձեր բոլոր գաղափարներն ու մտադրությունները:

Ստեղծելով տան եռաչափ մոդելներ տեղանքում և ճակատային լուծումներ չորսհարթություններում՝ ճարտարապետը հաշվի է առնում տան համար, օգտագործվող նյութերի, ինժեներական ցանցերի, օդորակման և այլ անհրաժեշտ և հնարավոր պահանջները: Այնուհետև՝ շինարարության թույլտվության ստացումից հետո, հաշվի են առնվում հիմքի տեսակը՝ հողատարածքի երկրաբանության համաձայն, պատերի ու ծածկերի և տանիքի հաշվարկները: Այս աշխատանքի արդյունքը կհանդիսանա Ձեր երազանքի նախագծի պրոֆեսիոնալ իրականացումը՝ տուն աստվածների և առասպելական հերոսների երկրում:

 

 

Նախագծման աշխատանքների փուլերը

Ճարտարապետական նախագծի մշակումն իրականացվում է փուլ առ փուլ՝ նպատակ ունենալով ստանալ առավել որակյալ արդյունք, որը ամբողջությամբ կհամապատասխանի պատվիրատուի ցանկությաններին.

  • Շենքի ճարտարապետական կոնցեպցիայի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ: Այս փուլում նախօրոք որոշվում են հաճախորդի ցանկություններն ու նախագծի սկզբունքային որոշումները, քննարկվում են տան չափսերն ու մակերեսը, տարածքներիկազմը, ստեղծվում է շենքի գործառնական գոտևորման սխեման:

  • Էսքիզային նախագծի ստեղծում. «էսքիզ» բառի տակ մենք ինկատի չունենք «ձեռքով արված» նախնական ուրվագծերը: Մշակվում են նախագծային լուծումների տարբերակներ, ստեղծվում են նախագծերի, ճակատային մասերի և կտրվածքների գծապատկերներ՝ հաշվի առնելով բոլոր չափսերը, հաշվարկվում են մակերեսները: Մի կողմից սա ապագա տան ճարտարապետական մտահաղացման «ծննդի» փուլ է, իսկ մյուս կողմից՝մասնակիորեն մշակված ճարտարապետական մաս, որն արդեն մանրամասն մշակվում է մինչև ամբողջական ճարտարապետա-շինարարական նախագիծը: Այս փուլում իրականացվում է նաև օբյեկտի համապատասխանեցում տեղանքին: Ստեղծվում է հողատարածքի գլխավոր հատակագծի նախագիծը:

  • Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթաբանության մշակում: Ձևավորվում են նախագծի ճարտարապետական մասը (հիմքը, կտուրի հենածածկերը, փայտամածի համակարգը և այլն), ինժեներական համակարգերի նախագծերը: Այս փուլում ստեղծագործությունն իր տեղը զիջում է նպատակահարմարությանը. կարևոր է, որ նախագծում կիրառված բոլորոր ոշումները շինարարության վրա կատարվող ծախսերի առումով լինեն առավելագույնս համապատասխան, և միևնույն ժամանակ, հաշվի առնեն գոյությունո ւնեցող ժամանակակի ցտեխնոլոգիաներն ու նյութերը:

  • Վերահսկող մարմիններում նախագծի համաձայնեցում:

  • Հունաստանում շինարարության իրականացման թույլտվության ստացում:

  • Հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողություն. անհրաժեշտ է շինարարության ժամանակ ռիսկերի առավելագույնս նվազեցման, և շենքերի նախագծման փուլում սխալ որոշումների կայացման հնարավորությունը բացառելու համար:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը