Visa

Դեպի Հունաստան վիզայի ստացման աջակցություն Grekodom Development ընկերության կողմից

Grekodom Development զարգացման ընկերությունը ձգտում է մշտապես ընդլայնել տրամադրվող ծառայությունների շրջանակը՝ հաճախորդների սպասարկման որակի բարելավման նպատակով: Առաջնորդվելով այս սկզբունքով՝ Grekodom Development ընկերությունն իրականացնում է վիզաների ստացման ամբողջական աջակցություն: Հունաստան այցելելու վիզայի ձևակերպման գործընթացըը շատ հաճախ բարդ է, սակայն, դիմելով մեր ընկերության մասնագետներին, Դուք կստանաք դրա ձևակերպման համար անհրաժեշտ ամբողջական աջակցություն:
Վիզաների սպասարկման ծառայությունների շրջանակը ներառում է Հունաստան 2 տարվա բազմակի մուտքի վիզայի (մուլտիվիզա) ձևակերպումը՝ փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթի տրամադրման դեպքում, իսկ անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում՝ բնակության թույլտվության ձևակերպում: Բացի այդ, մենք առաջարկում ենք նաև ևս մեկ արդիական ծառայություն՝ Հունաստան մեկնելու համար ապահովագրության վկայականների ձևակերպում:
Վիզաների ստացման աջակցությունը, ի դեմս Grekodom Development ընկերության գործունեության այլ ոլորտների, նախատեսում է բարձրորակ սպասարկում, երաշխավորված արդյունք և օպերատիվություն:

 

Հունաստանում անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերը

Անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերն իրենց մեջ ներառում են սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը,փաստաբանի և նոտարի ծառայությունների վճարները, անշարժ գույքի գրանցման և անշարժ գույքի առքուվաճառքիրականացնող ընկերության ծառայությունների վճարները.
Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 €, իսկ սեփականության իրավունքիփոխանցման հարկը կազմում է 3,09 %,ապա ծախսերը կազմում են.

Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.845 €

Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.845 €

Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 3,09 % = 3.090 €

Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €

Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.460 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 9.650 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքիարժեքի տոկոս):

Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 €, իսկ սեփականության իրավունքի փոխանցմանհարկը կազմում է 24 %, ապա ծախսերը կազմում են.

Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.845 €

Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.845 €

Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 24 % = 24.000 €

Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €

Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.460 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 29.650 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքիարժեքի տոկոս):

Այն դեպքում, երբ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է առևտրայինը, բոլոր ծախսերըհաշվարկվում են՝ ելնելով անշարժ գույքի կադաստրայի նարժեքից:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը