Շինարարություն

Grekodom Development ընկերությունն օգտագործում է գիտության վերջին նորարարական նվաճումներն ու շինարարների կողմից տարիների ընթացքում ձեռք բերված փորձը Ձեր ամենահամարձակ նախագծերի ստեղծման և իրականացման համար: Բոլոր տեսակի աշխատանքների բարձր որակն ու պրոֆեսիոնալ իրականացումն ապահովում է Հունաստանում նախագծման և շինարարության ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման, օգտագործվող նյութերի ճշգրիտ ընտրության, նախագծի իրականացման բոլոր փուլերի վերահսկողության և արդյունավետ կառավարման շնորհիվ:

 

 

Grekodom Development ընկերությունն իրականացնում է Հունաստանում նախապատրաստման, նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացման և այլ աշխատանքների համալիրի ամբողջական աջակցություն: Մեր ընկերության պրոֆեսիոնալները կօգնեն իրականացնել Հունաստանում Ձեր տան շինարարության աշխատանքներն ամենակարճ ժամկետներում և ամենաքիչ ծախսերով:

Շինարարության ժամանակ մեր ընկերության կողմից օգտագործում են լավագույն նյութերն ու ժամանակակից տեխնիկական լուծումները, որոնք ապահովում են բարձրակարգ անվտանգություն և հարմարավետություն: Ընկերության մասնագետները կօգնեն Ձեզ ընտրել օգտագործվող նյութերի և իրականացվող աշխատանքների ամենահապատասխան համադրություն, ինչպես նաև նախագծի դիզայն՝ հաշվի առնելով տեղանքի լանդշաֆտն ու անհատական պահանջմունքները:

Քոթեջների շինարարության նախագծերի իրականացման շրջանակում Grekodom Development ընկերությունն իրականացնում է հետևյալ աշխատանքների հետևյալ տեսակները.

 1. Աշխատանքային նախագծի մշակում.

 • Ճարտարապետական գաղափարի մշակում և պատվիրատուի հետհամաձայնեցում.

 • Նախագծի բաժինների մշակում (գլխավոր հատակագիծ, ճարտարապետական և կառուցողական լուծումներ, ջեռուցում, ջրամատակարարում և այլն).

 • Նախագծի համաձայնեցումվերահսկող մարմիններում.

 • Հունաստանում շինարարության թույլտվությանստացում.

 1. Հունաստանում շինարարության իրականացման տեխնիկական վերահսկողություն.

 2. Նախագծի ճշգրտում.

 3. Օբյեկտի հանձնում շահագործման:

Grekodom Development ընկերությունն իրականացնում է Հունաստանում տան շինարարության աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ ամբողջականշրջանակ, այդ թվում` մեր ընկերության մասնագետները իրականացնում են ինժեներական ցանցերի, հաղորդակցության և էլեկտրականության նախագծում, դիմային հատվածների և տանիքի աշխատանքներ, արտադրական հատակների կառուցում, ինժեներական համակարգերի մոնտաժ և այլ հատուկ աշխատանքներ:

Մինչ նախագծման սկիզբը, մեր ընկերության մասնագետները պատրաստում են օբյեկտի ամենահամապատասխան ճարտարապետական գաղափարը, որն իր մեջ ներառում է օբյեկտիա մբողջական դիզայնը, հարկերի գծագրերը, սեկցիաները: Մեր ընկերությունը մշակում է տարբե րբարդության նախագծեր, ամենակարճ ժամանակում ստանում է աշխատանքների իրականացման թույլատվություն, իսկ դրանց ավարտից հետո ցուցաբերում է աջակցություն կառուցված օբյեկտների` Հունաստանի համապատասխան պետական մարմիններում իրավաբանական ձևակերպման հարցում: Ամբողջական կառուցված ևշահագործման հանձնված օբյեկտի մեկ քառակուսի մետրը հաշվարկվում է նախագծ մանարժեքից առանձին և կազմումէ 1.000 եվրո կամ ավելի` կախված կառուցվող օբյեկտի առանձնահատկություններից:

Grekodom Development ընկերությունը, հիմնվելովիր աշխատակիցների բազմամյա փորձի և պրոֆեսիոնալիզմի, ինչպես նաև Հունաստանում իրականացվող շինարարական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման վրա, երաշխավորում է բոլոր նախագծերի՝ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը՝յուրաքանչյուր հաճախորդի անհատական պահանջմունքների հիման վրա:

Հունաստանում տանշինարարության իրականացման առանձնահատկությունները.

Հունաստանում տանշինարարությունը սկսվում է հողատարածքի ձեռքբերումից: Այն իրականացվում է մի քանի փուլերով: Մեր ընկերությունը կցուցաբերի աջակցություն այդփուլերի իրականացումը հեշտացնելու գործում.

 • Տարածքի սեփականատերը պետք է ներկայացնի պայմանագրի պատճենն ու տարածքի տեղագրական հատակագիծը,

 • Մեր ընկերության բարձր որակավորված ռուսալեզու մասնագետները կստուգեն տեղագրական հատակագծերի համապատասխանությունը գոյություն ունեցող տարածքին, ինչպես նաև դրա կառուցման գործակիցները. մեծությունը, որը որոշում է տվյալ հողատարածքում շինարարության իրականացման համար շինության թույլատրելի առավելագույն մակերեսը: Օրինակ` 100 մ2 մակերեսով և 0,4 գարծակցով տարածքի վրա կարող է կառուցվել 40 մ2 մակերեսով շինություն:

Հունատանում հողատարածքները բաժանվում են երկու տեսակի.

 • Հողատարածքներ բնակավայրերի տարածքում,

 • Հողատարածքներ բնակավայրերի տարածքից դուրս:

Դրանց համար սահմանված են շինարարության տարբեր գործակիցներ: Այսպես, քաղաքի սահմաններում գտնվող հողատարածքների համար գործակիցը սահմանված է 0.4-2.4, ընդ որում` կարողէ լինել բացառություն մեծացման ուղղությամբ: Երկրորդ տեսակի տարածքների դեպքում շինարարության համար պիտանի ենհամարվում 4.000 մ2 և ավելի մակերես ունեցող հողատարածքները (բացառություն են կազմում ավելի քիչ մակերեսով հողատարածքները, որոնք գտնվում են ճանապարհին կից):

Շինությունների թույլատրելի մակերեսի մեծությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

 • Մինչև 4.000 մ2 մակերեսով հողատարածքներում թույլատրելի է 200 մ2 մակերեսով շինություն.

 • 4.000-ից մինչև 8.000 մ2 մակերեսով հողատարածքներում շինության թույլատրելի մակերեսը հավասար է 200 քմ + (հողատարածքի մակերես - 4000) * 0,02.

 • 8.000 մ2 և ավելի մակերեսով հողատարածքների համար շինության մակերեսը հավասար է 280 մ2 + (տարածքի մակերես – 8.000) * 0,01.

Հատակագծի և գարծակցի ստուգմանը զուգընթաց մեր ընկերության մասնագետների կողմից իրականացվում է նաև հողատարածքի իրավաբանական ստուգում (հարկային պատմության ստուգում, տուգանքներով պայմանավորված սահմանափակումների բացակայություն):

Հունաստանում հողատարածքի արժեքը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են ծովից հեռավորությունը, շրջակա բնապատկերները, բնակավայրերին մոտ լինելը: Որպեսզի Դուք կարողանաք իրականացնել դրամական միջոցների շահավետ ներդրում, Grekodom Development ընկերության մասնագետները կպատասխանեն Ձեր ցանկացած հարցին և կաջակցեն անշարժ գույքի ընտրության հարցում:

 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը