Gkekodom Development ընկերության 2015 թվականի ընթացիկ ծրագրերը

Ընթացիկ 2015 թվականը շատ դինամիկ է, կան բազմաթիվ պլաններ, մշակումներ և ծրագրեր, որոնք գտնվում են նախագծման և շինարարության փուլում:

Ստորև ներկայացված են դրանցից մի քանիսը.

  • Սկիոնիում ընթանում է երկհարկանի տների համալիրի շինարարություն, որոնցից շատերն արդեն վաճառված են և հանձնվել են իրենց սեփականատերերին: Բացի այդ, վաճառվում են նաև հողատարածքներ, որոնց վրա արդեն իրականացվում է շինարարություն (2197 կոդովօբյեկտները):

  • ՄոլեսԿալիվեսում` Խալկիդի թերակղզու, իրականացնում ենք տան շինարարության ծրագիր: Իրականացվել է նախագծի՝փաստաթղթերով ամբողջական հիմնավորում, ստացվել է շինարարության թույլտվություն: Ընթանում է հողատարածքի միացում էլեկտրաէներգետիկական համակարգին:

  • Կրետե կղզում իրականացվել է տան շինարարության նախագծի՝փաստաթղթերով ամբողջական հիմնավորում: Պլանավորվում է երկու վերգետնյա և մեկ նկուղային հարկերի կառուցում, հողատարածքի հորիզոնական մշակում, լանդշաֆտային դիզայնի, հանգստյան գոտիների, իրականացում և լողավազանի կառուցում:

  • Նույն ուղղությամբ աշխատում ենք նաև Խանիոտիում գտնվող օբյեկտի վրա՝ռեստորան, որն արդեն ստացել է շինարարության թույլտվություն: Իրականացվելու է տարածքի ամբողջական վերակառուցում, ստեղծվելու է նոր նախագիծ, փոխվելու է շենքի դիմային հատվածը, իրականացվելու են ռեստորանի և դրա հարակից տարածքի ամբողջական բարեկարգմանա շխատանքներ:

  • Սիվիրիում մշակման և շինարարության թույլտվության ստացման փուլում է գտնվում բնակելի տների համալիրը:

  • Կնքվել է Էվիա կղզում գտնվող հյուրանոցային համալիրի ամբողջական կոսմետիկ վերանորոգման պայմանագիր: Ներկայումս իրականացվում են հյուրանոցի բոլոր դռների և պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ:

  • Իրականացվում է Նեա Ֆոկեայում գտնվող թաունհաուսների կահավորում և ապահովում այն ամենով, ինչն անհրաժեշտ է բնակության և վարձակալության հանձնելու համար:

Բոլոր տեսակի աշխատանքների բարձր որակն ու պրոֆեսիոնալ իրականացումն ապահովում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ, իրականացվում է օբյեկտում օգտագործվող նյութերի ճշգրիտ ընտրություն, ծրագրի աշխատանքների իրականացման բոլոր փուլերի և դրանց կառավարման արդյունավետության վերահսկողություն: 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը