լրացուցիչ տեղեկություն

Ծախսեր Հունաստանում բնակվելու համար Grekodom Development ընկերության կողմից

Հունաստանում անշարժ գույքի պահպանման հետ կապված ծախսերը մեծ չեն և դրանցից կարելի է առանձնացնել հետևյալները.
 • Անշարժ գույքի հարկումը,

 • Անշարժ գույքի ապահովագրությունը,

 • Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր:

 1. Ապահովագրության վճարներ. Հունաստանում անշարժ գույքի օբյեկտի ապահոգրությունը չի հանդիսանում պարտադիր: Այն դեպքում, եթե օբյեկտը գնվում է հիփոթեկային վարկի միջոցով, ապահովագրությունը հանդիսանում է պարտադիր միայն հիփոթեկային վարկի գումարի չափով: Բնակարանի ապահովագրության պայմանագրով սահմանված տարեկան վճարումները կազմում են մոտավորապես 350 եվրո:

 2. Կոմունալ ծառայությունների ծախսերը վճարվում են հաշվիչ սարքով: 50 մմակերեսով բնակարանի պահպանման համար կոմունալ ծառայությունների ծախսերը կազմում են տարեկան մոտավորապես 600 եվրոյից սկսած (ամբողջ տարին ապրելու պայմանով): Աղբահանության վճարը ներառվում է էլետրաէներգիայի վճարման հաշվի մեջ:

Ստորև ներկայացված է ավելի մանրամասն տեղեկություն:

Այսպես, հենց որ Դուք դառնաք անշարժ գույքի օբյեկտի լիիրավ սեփականատեր, Դուք ստանալու եք հետևյալ հաշիվները.

 • Ընդհանուրգանձումներաղբահանության, շքամուտքի և վերելակի մաքրման, տան վերանորոգման և ջեռուցման, եթե այն կենտրոնացված է, վճարներիհամար: Որքան ավելի հեղինակավոր է տարածքն ու համալիրը,

   

Հունաստանի օրենսդրության դրական կողմերը

 • Բնակելի տարածքի հետ միասին վերաձևակերպվում է նաև հողը (հողատարածք և գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք):

 • Չի իրականացվում օտարերկրյա կապիտալի վերահսկողություն,

 • Գնորդի և նրա ընտանիքի անդամների համար վիզայի բազմակի մուտքի ստացում՝ կողմերի միջև արդեն իսկ ստորագրված Մասնավոր Համաձայնության հիման վրա, և բնակության թույլտվության ձևակերպում՝ Հիմնական Պայմանագրի ստորագրումից հետո: Վերը նշված փաստաթղթերը վավերական են Շենգենյան գոտու բոլոր երկրների համար:

 • Ծնողական ժառանգության և նվիրատվության ստացման համար հարկադրման ցածր սանդղակ:

 • Եվրոմիության երկրների քաղաքացի չհանդիսացող օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից անշարժ գույքի ձեռք բերման հնարավորություն:

 • Բնակելի օբյեկտները, որոնք գտնվում են բնակելի համալիրի տարածքում, ենթարկվում են Վարվելակերպի պայմանների, որոնք պաշոտնապես գրանցվում են անշարժ գույքի ռեեստրում:

Հարկ է նշել, որ Հունաստանում գործում է Բնակարանային օրենսգիրք, որը հնագույններից մեկն է հանդիսանում աշխարհում և երաշխավորում է սեփականության իրավունքի վերաձևակերպման յուրաքանչյուր Պայմանագրի, որը հանդիսանում է նաև պետական փաստաթուղթ, վավերականությունն ու ապահովագրությունը: Եվրոմիության օրենսդրության դրույթները, որոնք գործում են նաև Հունաստանի տարածքում, անշարժ գույքի սեփականատերերին տրամադրում են մի շարք արտոնություններ, որոնցից մի քանիսն արդեր նշվեցին: 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը