Վերակառուցում

Շինությունների վերակառուցումը կազմակերպչա-շինարարական միջոցառումների և շինարարա-մոնտաժայի նաշխատանքների համալիր է, որն իր մեջ ներառում է հնարավոր միջոցառումների բավականին լայն շրջանակ՝արդիականացում, միքանի հարկերի քանդում, ներկառուցում, կառուցում և վերակառուցում:

Վերակառուցումն իրականացվում է բնակության պայմանների բարելավման, գործելու արդյունավետության բարձրացման, շինության ծավալի մեծացման անհրաժեշտության ժամանակ և այլ նպատակներով: Դա նաև անհրաժեշտ է, երբ ավելանում են շինության վրաժամանակավոր կամ անընդհատ ծանրաբեռնվածությունն, ինչպես նաև կոնստրուկցիաների մաշվածության կամ գետնի վիճակի փոփոխության դեպքում: Վերակառուցման գործընթացի ժամանակ կարելի է փոփոխել շինության գործելուն շանակությունը՝գոյություն ունեցող ծավալների սահմաններում, փոխել ներքին տարածքների քանակն ու որակը, մեծացնել ընդհանուր շինության մակերեսը և յուրացնել ստորգետնյա տարածությունը:

Grekodom Development ընկերության մասնագետների կողմից կարող է իրականացվել տարատեսակ օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքների ամբողջական շրջանակ: Այս գործընթացում կարևոր դեր է հատկացվում շինության վերակառուցման համար նախատեսված բոլոր օբյեկտների կապիտալացման և երկարակեցության առաջադրված մակարդակի ապահովմանը:

Տարբեր տեսակի օբյեկտների համար վերակառուցման աշխտանքները կարող են իրենց մեջ ներառել ամենատարաբնույթ միջոցառումներ, սկսած պարզ վերանորոգման և վերջացրած տեխնիկապես բարդ գործընթացներով, որոնք աշխատատար ինժեներական միջամտություն և անմիջական կատարողների պատրաստվածության բարձր մակարդակ են պահանջում:

Ընկերության մասնագետների կողմից Ձեր համար կարող են իրականացվել վերակառուցման աշխատանքների հետևյալ տեսակները.

  • Ներքին տարածության վերապլանավորում՝առանց հենարան հանդիսացող կոնստրուկտիվ տարրերի վրա ազդեցության,

  • Շինարարական օբյեկտի հենարան հանդիսացող կոնստրուկտիվ տարրերի փոխարինում կամ ամրապնդում,

  • Լրացուցիչ տարածությունների կառուցում կամ շինության հարկաքանակության ավելացում՝ դրակոնստրուկտիվ հնարավորություններին համապատասխան,

  • Բարոյապես հնացած և ֆիզիկապես մաշված տեխնիկական և ինժեներական սարքավորումների ու հաղորդակցման ուղիների փոխարինում,

  • Շինության ճարտարապետական արտահայտչության կատարելագործում, ճակատային հատվածների վերակառուցում, տարրերի փոխարինում և երեսպատում,

  • Ապասարքավորում,

  • Դռների և պատուհանների փոխարինում, դրանց տեղադրվածության փոփոխություն,

  • Տարածքի ջերմա- և ձայնամեկուսացման բարձրացում:

Վերակառուցման գործընթացի ժամանակ հաշվի են առնում մի շարք կարևոր գործոններ, ինչպիսիք են՝ շենքի մաշվածության մակարդակը, կոնստրուկցիոն տարրերի տեխնիկական վիճակը, վերակառուցման մեջ կատարվող կապիտալ ներդրումների ծավալն ու հնարավոր արդյունքը, ներդրողի առկայությունը, ենթադրվող վերակառուցման ժամկետները և այլն:

Մեր ընկերությունը պատրաստ է որակով և օպերատիվ կերպով իրականացնել ցանկացած տեսակի շինարարական օբյեկտների վերակառուցում, ինչպես նաև իրականացնել աշխատանքներ, որոնք ամբողջովին համապատասխանում են արտադրական, մասնագիտական ու մասնավոր նշանակությանը, հրդեհային ու տեխնիկական անվտանգության պահանջներին և սանիտարա-հիգիենիկ, տեխնիկական ու էկոլոգիական նորմերին: 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը