Հունաստանում, Եվրոպական Միությունում ժամանակավոր կացության կարգավիճակի ձևակերպում

Հունաստանում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ Grekodom Development ընկերության կողմից.

 

 

Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռքբերումից հետո բոլոր ցանկացողները հնարավորություն ունեն ձևակերպել մշտական կացության կարգավիճակ: Այս դեպքում չի պահանջվում ապրել Հունաստանի տարածքում որոշակիժ ամանակահատվածի ընթացքում:

Մշտական կացության կարգավիճակի ձևակերպման դրական կողմերը շատ են. Դուք կկարողանաք առանց վիզայի ձևակերպման անարգելք ճանապարհորդել Եվրոպայում, երեխաները կկարողանան ստանալ եվրոպական կրթություն, Դուք կկարողանաք մեկնել հանգստանալու ցանկացած ժամանակ և անցկացնել տոներն արտասահմանում:

Կան մի քանի հոդվածներ, որոնց հիման վրա տրվում է մշտական կացության կարգավիճակ: Հիմանական հոդվածը, որից օգտվում են անշարժ գույքի գնորդները, դա տնտեսապես անկախ անձանց համար մշտական կացության կարգավիճակն է:

250.000 եվրո և ավելի արժողությամբ անշարժ գույք ձեռք բերողներին մշտական կացության կարգավիճակ է տրամադրվում պարզեցված կարգով, մասնավորապես՝չի պահանջվում «Դ» տեսակի վիզայի ձևակերպում և բանկային հաշվի վրա որոշակի գումարի առկայություն: Եվ այս դեպքում մշտական կացության կարգավիճակ տրամադրվում է 5 տարով՝ հետագա երկարաձգումով: Ինչպես նաև այս տեսակի մշտական կացության կարգավիճակի ստացման իրավունք ունեն անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կինը/ամուսինը, անչափահաս երեխաները և ծնողները:

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2015

Հայտնում ենք, որ 4332/9-7-2015 համարով նոր օրենքի համաձայն՝ Էմիգրացիոն օրենսգրքում կատարվել ենկ արևոր լրացումներ և փոփոխություններ.

 1. Անձինք, ովքեր իրավունք ունեն ստանալ 5 տարվա մշտական կացության իրավունք Հունաստանում՝ 250.000 եվրո և ավելի արժողությամբ անշարժ գույքի սեփականատերերը ,նրանց անչափահաս երեխաները և ծնողները.

 2. Հունաստանում անշարժ գույքի սեփականատերերի հինգ տարով նախատեսված կացության կարգավիճակի ժամանակահատվածը կհաշվարկվի հունական քաղաքացիության ստացման ժամկետի մեջ:

250.000 եվրո և ավելի արժողությամբ անշարժ գույքի տնօրինման փաստը ինչպես սեփականատիրոջը, այնպես էլ նրա ընտանիքի անդամներին իրավունք է ընձեռում ստանալ մշտական կացության կարգավիճակ 5 տարի ժամանակահատվածով և.

 • Գտնվել Հունաստանի տարածքում տարվա ընթացքուման սահմանափակ օրերի քանակությամբ և ճանապարհորդել Եվրոպայում առանց վիզայի,

 • Ստանալ անվճար եվրոպական կրթություն Հունաստանի լավագույն ԲՈՒՀ-երում,

 • Ստանալ անվճար առաջին բուժօգնություն,

 • Ձևակերպել հունական համարներ ավտոմեքենայի համար և այլն:

Ինչպես անշարժ գույքի անմիջական ձեռքբերման, այնպես էլ հետվաճառքային ձևակերպման գործընթացի նրբություններին մանրամասն և ուշադիր կերպով կարելի է ծանոթանալ անշարժ գույքի շուկայի մասնագետների կոմպետենտ աջակցության շնորհիվ: Այսպես, մեր ընկերության իրավաբանները կցուցաբերեն աջակցություն Հունաստանում մշտական կացության կարգավիճակի ձևակերպման և միգրացիոն ծառայություն փաստաթղթերի հանձման հարցերում:

Հունաստանի տարածք մուտք գործելուց հետո միգրացիոն ծառայություն են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը (վերաբերվում է միայն 250.000 եվրո և ավելի գնման դեպքում մշտական կացության կարգավիճակին).

 • Դիմում,

 • 3 լուսանկար,

 • Անձնագրի բոլոր էջերի պատճենները,

 • Առք ու վաճառքի պայմանագիրը (անշարժ գույք Հունաստանում՝ նվազագույնը երկու հարյուր հիսուն հազար (250.000) եվրո արժողությամբ),

 • Անշարժ գույքի առք ու վաճառքի պայմանագրի գրանցման վերաբերյալ հավաստագիր անշարժ գույքի ռեեստրից,

 • Տեղեկանք հունական նոտարից, ով ձևակերպել է առք ու վաճառքի պայմանագիրը, անշարժ գույքի արժեքի ամբողջական մարման վերաբերյալ,

 • Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին՝ տրված հունական պետական հիվանդանոցի կողմից, առ այն, որ դիմողը հիվանդ չէ վարակիչ հիվանդություններով, որը նախատեսված է Առողջապահության միջազգային կազմակերպության կողմից,

 • Տեղեկանք ապահովագրական ընկերությունից, առ այն, որ ներկայացվել է Հունաստանում առողջության ապահովագրության դիմում,

 • Ամուսնության կարգավիճակի մասին տեղեկանք (հաստատված APOSTILLE կնիքով), երեխաների ծննդյան վկայականները (հաստատված APOSTILLE կնիքով), АФМ (մեր ՀՎՀՀ-ի նմանօրինակը):

Դիտարկենք Հունաստանում մշտական կացության կարգավիճակի ստացման օրենսդրական հիմքերը.

«Երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքը, գտնվելն ու ինտեգրացիան Հունաստանի տարածքում»

(3386/2005 Օրենք)

Հունաստան մուտք գործող երրորդ երկրի քաղաքացին պարտավոր է իր մոտ ունենալ անձնագիր կամ ուղևորության ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որը ճանաչված է միջազգային պայմանագրերով: Այդ փաստաթղթերում պետք է լինի վիզա (VISA): Մուքի վիզան տրամադրվում է հյուպատոսային հաստատության կողմից, որի տարածքում է գտնվում երրորդ երկրի քաղաքացու բնակության վայրը: Գոյություն ունի վիզաների երկու տեսակ՝ կարճաժամկետ («շենգենյան») և երկարաժամկետ («ազգային»): Ազգային վիզան տրամադրվում է գործող օրենսդրական կանոններին համապատասխան, և դրա գործողության ժամկետը կախված է մնալու ենթադրվող ժամանակահատվածից:

Դիմումի ներկայացում.

Երրորդ երկրի քաղաքացին մինչև վիզայի գործողության ժամկետի ավարտը պարտավոր է ներկայացնել մշտական կացության կարգվիճակի տրամադրման դիմում՝ քաղաքապետարան կամ բնակության կամ գտնվելու վայրի համայնք: Ներքին գործերի նախարարության բաժանմունքը, պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի առկայության դեպքում տրամադրում է փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք: Հունաստանի կամ ամբողջ Շենգենյան գոտու տարածքում գտնվելը համարվում է օրինական, եթե երրորդ երկրի քաղաքացին ժամանակին դիմում է ներկայացրել:

ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱՆԿԱԽ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

Տնտեսապես անկախ անձանց համար մշտական կացության կարգավիճակ կարելի է ձևակերպել ցանկացած արժողությամբ անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում:

Եվրոպական Միության քաղաքացիներ չհանդիսացող անձինք, ովքեր հավակնում են առանց աշխատանքի իրավունքի մշտական կացության կարգավիճակի (որպես ֆինանսապես-անկախ անձինք) ստացմանը, պետք է կատարեն հետևյալ պայմանները.

 1. Մուտք Հունաստանի տարածք «Դ» տիպի հատուկ ազգային վիզաներով (որպես ֆինանսապես-անկախ անձ),

 2. Հունաստանում բանկային հաշվի վրա նվազագույնը 24.000 եվրո գումարի առկայություն, և այս գումարին հավելյալ՝ վերոնշյալ գումարի 20 %-ի չափով կնոջ և 15 %-ի չափով յուրաքանչյուր անչափահաս (մինչև 18 տարեկան) երեխայի համար:

Քայլ 1.

Անհրաժեշտ է դիմել դիմումատուի երկրի Հունաստանի Գլխավոր Հյուպատոսարան՝ 4251/2014 Օրենքի 20-րդ հոդվածի հիման վրա որպես ֆինանսապես-անկախ անձի «Դ» տեսակի ազգային վիզայի ստացման համար:

Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Հարցաթերթ,

 • Գործող արտասահմանյան անձնագիր,

 • Լուսանկարներ՝ ինչպես արտասահմանյան անձնագրի համար (4 հատ),

 • Դատվածության բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք APOSTILLE կնիքով (ստացված ոչ շուտ, քան վիզայի ձևակերպումից 3 ամիս առաջ),

 • Առողջական վիճակի մասին տեղեկանք (Ռուսաստանի համար 082 ձևի) APOSTILLE կնիքով (ստացված ոչ շուտ, քան վիզայի ձևակերպումից 3 ամիս առաջ),

 • Դիմումատուի ֆինանսական անկախությունը հավաստող տեղեկանքներ, որոնք հավաստում են ոչ պակաս, քան 2.000 եվրո ամսական պաշտոնական եկամուտները, տեղեկանք աշխատանքի վայրից, եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք Հարկային մարմնից, փաստաթղթեր այլ աղբյուրներից ստացվող եկամուտների համար (բնակելի տարածքի հանձնում վարձակալության և այլն),

 • Առողջության ապահովագրության պայմանագիր՝ կնքված հունական ապահովագրական ընկերության հետ,

 • Ամուսնության կարգավիճակի մասին տեղեկանք (հաստատված APOSTILLE կնիքով), երեխաների ծննդյան վկայականները (հաստատված APOSTILLE կնիքով),

 • Առք ու վաճառքի Պայմանագիրը:

4251/2014 Օրենքի 20-րդ հոդվածի հիման վրա հիմնական դիմումատուի ընտանիքի անդամները նույնպես ստանում են «Դ» տեսակի վիզա. այդ դեպքում նրանք պարտավոր են ներկայացնել նույն փաստաթղթերը:

Քայլ 2.

«Դ» տեսակի ազգային վիզայով Հունաստան ժամանելիս անհրաժեշտ է Հունաստանում բնակության վայրի քաղաքապետարանի միգրացիոն ծառայություն ներկայացնել մշտական կացության կարգավիճակի ստացման փաստաթղթեր (որպես ֆինանսապես-անկախ անձ).

 • Դիմում,

 • 3 լուսանկար,

 • Անձնագրի բոլոր էջերի պատճենները,

 • Հունաստանում բանկային հաշվի վրա նվազագույնը 24.000 եվրո գումարի առկայություն, և այս գումարին հավելյալ՝ վերոնշյալ գումարի 20 %-ի չափով կնոջ և 15 %-ի չափով յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի համար (մինչև 18 տարեկան),

 • Պետական տուրք,

 • Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին՝ տրված հունական պետական հիվանդանոցի կողմից,

 • Առողջության ապահովագրության պայմանագիր՝ կնքված հունական ապահովագրական ընկերության հետ,

 • Ամուսնության կարգավիճակի մասին տեղեկանք (հաստատված APOSTILLE կնիքով), երեխաների ծննդյան վկայականները (հաստատված APOSTILLE կնիքով),

 • АФМ (մեր ՀՎՀՀ-ի նմանօրինակը),

 • Առք ու վաճառքի Պայմանագրի պատճենը:

Քաղաքապետարանի միգրացիոն բաժին վերը թվարկված փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակ տրվում է համապատասխան տեղեկանք՝ մշտական կացության կարգավիճակի ստացման համար փաստաթղթերի ընդունման վերաբերյալ:

Համաձայն նոր «Իմիգրացիոն օրենսգրքի, սոցիալական ինտեգրացիայի և այլ կանոնակարգերի»՝ ֆինանսապես անկախ անձինք հնարավորություն ունեն ստանալ մշտական կացության կարգավիճակ 2 տարի ժամկետով և 3 տարի ժամկետով դրա հետագա թարմացումով:

ԱՆԿԱԽ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ

(3386/2005 ՕՐԵՆՔԻ 24 և 25 հոդվածներ)

Վերաբերում է երրորդ երկրի քաղաքացիներին, ովքեր զբաղվում են գործունեությամբ, որը նախատեսում է եկամուտների ստացում առևտրային, արտադրական, արհեստավորական և գյուղատնտեսական ձեռնարկություններից, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման ցանկացած այլ ձեռնարկություններից, որոնք գտնվում են բնակության վայրից դուրս:

Հունաստանում մշտական կացության կարգավիճակի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

 • Դիմում երկու օրինակից,

 • Գործող անձնագրի կամ Հունաստանի կողմից ընդունվող տարանցիկ փաստաթղթի պատճենը,

 • «Դ» տեսակի վիզա,

 • Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին՝ տրված հունական պետական հիվանդանոցի կողմից,

 • Պետական տուրք,

 • Հունական բանկում դիմումատուի անունով բանկային հաշվի քաղվածք, որի վրա առկա է պահանջվող գումարը (նվազագույնը 60.000 եվրո), որն անհրաժեշտ է համապատասխան վիզայի ստացման համար,

 • Տեղեկանք ապահովագրական ընկերությունից, այռ այն, որ ներկայացվել է Հունաստանում առողջության ապահովագրության դիմում՝ բժշկական սպասարկման ծախսերը ծածկելու նպատակով,

 • Տեխնիկա-տնտեսագիտական հիմնավորում:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ

(3386/2005 օրենքի 17 հոդված, 3386/2005 օրենքի 1ա կետ, փոփոխված 3536/2007 օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետով)

Վերաբերում է երրորդ երկրի քաղաքացիներին, ովքեր հանդիսանում են ղեկավար մարմնի անդամներ, կառավարիչներ, իրավաբանական ներկայացուցիչներ և արտասահմանյան ընկերությունների դուստր ձեռնարկությունների կամ ֆիլիալների գերագույն ղեկավար անձինք, ովքեր Հունաստանում օրինական կերպով իրականացնում են ձեռնարկատիրական գործունեություն :

Հունաստանում մշտական կացության կարգավիճակի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

 • Դիմում,

 • Գործող անձնագրի կամ Հունաստանի կողմից ընդունվող տարանցիկ փաստաթղթի պատճենը,

 • «Դ» տեսակի վիզա,

 • Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին՝ տրված հունական պետական հիվանդանոցի կողմից,

 • Պետական տուրք,

 • Պետական տեղեկագրի օրինակի պատճեն, որտեղ տպագրված է արտասահմանյան ընկերության դուստր ձեռնարկության կամ մասնաճյուղի ստեղծման մասին, որը Հունաստանում օրինական կերպով իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, ինչպես նաև Պետական տեղեկագրի յուրաքանչյուր հաջորդ օրինագծի պատճեն, որում տպագրված է ընկերության անվանման փոփոխությունների կամ իրավաբանական կարգավիճակում փոփոխությունների կատարման մասին: Համագործակցող ընկերությունների համար՝ համաձայն 2190/2000 օրենքի 42-րդ հոդվածի 5-րդ կետի, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև ընկերության Կանոնադրությունն ու կոմպետենտ մարմինների հավաստումը ընկերության բաժնետիրական կառուվածքի մասին: Անհրաժեշտ է ներկայացնել արտասահմանյան ընկերության գտնվելու վայրի մասին տեղեկանք, եթե դա չի նշվում վերը նշյալ փաստաթղթերում,

 • Տեղեկանք ապահովագրական ընկերությունից, այռ այն, որ ներկայացվել է Հունաստանում առողջության ապահովագրության դիմում՝ բժշկական սպասարկման ծախսերը և աշխատավայրում դժբախտ պատահարի ծախսերը ծածկելու նպատակով:

Գլխավոր տնօրենների, տնօրենների և տեղակալների համար մշտական կացության կարգավիճակ.

 • Աշխատանքային պայմանագրի հաստատված պատճենը, որտեղ նշվում են աշխատանքի ընդունման ժամանակահատվածը, երրորդ երկրի ընկերությունում զբաղեցրած պաշտոնը և ամենամսյա աշխատավարձը, որը չպետք է պակաս լինի ոչ մասնագետ աշխատողների աշխատավարձից՝ ինչպես դա հաստատված է համապատասխան Ազգային Գլխավոր Կոլեգիալ Աշխատանքային պայմանագրով:

Ղեկավար մարմնի անդամների, կառավարիչների և իրավաբանական ներկայացուցիչների համար մշտական կացության կարգավիճակ.

 • Պետական տեղեկագրի հրապարակման օրինակ, որտեղ տպագրված է նշանակման կամ ընտրության վերաբերյալ, իսկ եթե չի տպագրվել, ապա ընկերության Կանոնադրության պատճենը կամ ընկերության կոմպետենտ մարմնի որոշման պատճենը՝ղեկավար մարմնի անդամ, կառավարիչ կամ իրավաբանական ներկայացուցիչ նշանակվելու կամ ընտրվելու վերաբերյալ:

 • Տեղեկանք ընկերության գլխավոր գրասենյակից կամ եկամուտները որոշող մարմնից, որում նշված է եկամուտների չափը:

Մեր ընկերության իրավաբանները կցուցաբերեն կոմպետենտ աջակցություն Հունաստանում մշտական կացության կարգավիճակի ձևակերպման համար փաստաթղթերի պատրաստման և իմիգրացիոն մարմին դրանց ներկայացման հարցում: 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը