Հունաստանի օրենսդրության դրական կողմերը

  • Բնակելի տարածքի հետ միասին վերաձևակերպվում է նաև հողը (հողատարածք և գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք):

  • Չի իրականացվում օտարերկրյա կապիտալի վերահսկողություն,

  • Գնորդի և նրա ընտանիքի անդամների համար վիզայի բազմակի մուտքի ստացում՝ կողմերի միջև արդեն իսկ ստորագրված Մասնավոր Համաձայնության հիման վրա, և բնակության թույլտվության ձևակերպում՝ Հիմնական Պայմանագրի ստորագրումից հետո: Վերը նշված փաստաթղթերը վավերական են Շենգենյան գոտու բոլոր երկրների համար:

  • Ծնողական ժառանգության և նվիրատվության ստացման համար հարկադրման ցածր սանդղակ:

  • Եվրոմիության երկրների քաղաքացի չհանդիսացող օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից անշարժ գույքի ձեռք բերման հնարավորություն:

  • Բնակելի օբյեկտները, որոնք գտնվում են բնակելի համալիրի տարածքում, ենթարկվում են Վարվելակերպի պայմանների, որոնք պաշոտնապես գրանցվում են անշարժ գույքի ռեեստրում:

Հարկ է նշել, որ Հունաստանում գործում է Բնակարանային օրենսգիրք, որը հնագույններից մեկն է հանդիսանում աշխարհում և երաշխավորում է սեփականության իրավունքի վերաձևակերպման յուրաքանչյուր Պայմանագրի, որը հանդիսանում է նաև պետական փաստաթուղթ, վավերականությունն ու ապահովագրությունը: Եվրոմիության օրենսդրության դրույթները, որոնք գործում են նաև Հունաստանի տարածքում, անշարժ գույքի սեփականատերերին տրամադրում են մի շարք արտոնություններ, որոնցից մի քանիսն արդեր նշվեցին: 

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը