վաճառք - հողատարածք 670 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

90 000 €

70 000 €