վաճառք - հողատարածք 18000 m² Սալոնիկում

հարցման հիման վրա