Ավտոմեքենայի ձեռք բերում

Grekodom Development ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է աջակցություն Հունաստանում ավտոմեքենայի ձեռքբերման հարցում: Մեր ընկերության մասնագետները ցուցաբերում են աջակցություն տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման բոլոր փուլերում:

Ընկերության ծառայությունների արժեքը՝սկսած 250 + (ԱԱՀ) եվրոյից:

Նշված ծառայությունն իր մեջ ներառում է.

 • հաճախորդի չափանիշների հիման վրա ավտոմեքենայի որոնում և ընտրություն,

 • տրանսպորտային միջոցի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի կազմում,

 • տրանսպորտային միջոցի գրանցմա նհամար փաստաթղթերի փաթեթի ներկայացում (առանց հարկերի վճարման),

 • աջակցությու տեխնիկական վիճակի ստուգման կազմակերպման գործընթացում,

 • ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ հետ բանակցությունների վարում:

Ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակիզննության արժեքը՝սկսած 50 եվրոյից:

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրությունը՝սկսած 100 եվրոյից (6 ամիսը):

Տրանսպորտային հարկը 2015 թվականիհամար.

 

 

Հարկման դրույքաչափերը սահմանվում են՝կախված շարժիչի ծավալից և գազերի արտանետումների ծավալից.

 

սկսած 51 սմ3

մինչև 300 սմ3

22 եվրո

սկսած 301 սմ3

մինչև 785 սմ3

55 եվրո

սկսած 786 սմ3

մինչև 1.071 սմ3

120 եվրո

սկսած 1.072 սմ3

մինչև 1.357 սմ3

135 եվրո

սկսած 1.358 սմ3

մինչև 1.548 սմ3

240 եվրո

սկսած 1.549 սմ3

մինչև 1.738 սմ3

265 եվրո

սկսած 1.739 սմ3

մինչև 1.928 սմ3

300 եվրո

սկսած 1.929 սմ3

մինչև 2.357 սմ3

660 եվրո

սկսած 2.358 սմ3

մինչև 3.000 սմ3

880 եվրո

սկսած 3.001 սմ3

մինչև 4.000 սմ3

1.000 եվրո

սկսած 4.001 սմ3

ևավելի

1.320 եվրո

Թեթև մարդատար ավտոմեքենաները, որոնք Հունաստանում առաջին անգամ գրանցվել են սկսած 1.11.2010 թվականից հետո, հարկվում են միայնբ ացառապես ածխաթթու գազերի արտանետումների հիման վրա:

COգազերի արտանետումների սանդղակ (գ/կմ).

Արտանետումների գրամների համար տարեկան տրանսպորտային հարկը եվրոյով.

0 – 100 գ/կմ

0 եվրո

101 – 120 գ/կմ

0,9 եվրո

121 – 140 գ/կմ

1,1 եվրո

141 – 160 գ/կմ

1,7 եվրո

161 – 180 գ/կմ

2,25 եվրո

181 – 200 գ/կմ

2,55 եվրո

201 – 250 գ/կմ

2,8 եվրո

250 գ/կմ-իցավելի

3,4 եվրո

Ինչպե՞ս է դա կիրառվում: Օրինակ՝ավտոմեքենայի CO2 գազերի արտանետումները կազմում են 102 գ/կմ, հարկի ստույգ գումարը հաշվարկելու համար պետք է բազմապատկել 102 գ/կմ-ը 0,9 եվրոյով: Այսպիսով՝ 2014 թվականի համար հարկման ամբողջ գումարը կկազմի 91,8 €:

Տրանսպորտային հարկի վճարման պարտավորությունը բացակայում է այն դեպքում, երբ.

 1. Ավտոմեքենան չի շահագործվել օրենքով սահմանված կարգով (ավտոհամարանիշի հանձնում, եթե ավտոմեքենան չի շահագործվում կամավոր կերպով, կամ համապատասխան թղթերի ներկայացում, եթե ավտոմեքենան չի շահագործվում հարկադրված), մինչև այն տարվա հունվարի 1-ը, որի համար պետք է վճարել հարկ, և մնում է անշարժ վիճակում.

  • Թեթե մարդատար ավտոմեքենաներն ու մոտոցիկլետներն ամբողջ օրացույցային տարվա ընթացքում (1.1 – 31.12),

  • Բեռնատար ավտոմեքենաներն ու ավտոբուսներն՝ամբողջ օրացույցային կիսամյակի ընթացքում:

 2. Ավտոմեքենան ազատվում է տրանսպորտային հարկի վճարումից, եթե ածխաթթու գազերի արտանետումների ծավալը փոքրէ 100 գ/կմ-ից և տրանսպորտային միջոցը գրանցվել է 1.11.2010 թ.-ից հետո:  

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը