Հունաստանում անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերը

Անշարժ գույքի ձևակերպման ծախսերն իրենց մեջ ներառում են սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը, փաստաբանի և նոտարի ծառայությունների վճարները, անշարժ գույքի գրանցման և անշարժ գույքի առքուվաճառք իրականացնող ընկերության ծառայությունների վճարները.

 • Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 , իսկ սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը կազմում է 3,09 %,ապա ծախսերը կազմում են.

 • Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.845 €

 • Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.845 €

 • Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 3,09 % = 3.090 €

 • Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €

 • Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.460 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 9.650 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքի արժեքի տոկոս):

 • Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի առևտրային արժեքը կազմում է 100.000 , իսկ սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը կազմում է 24 %, ապա ծախսերը կազմում են.

  • Փաստաբանի վարձատրությունը. 100.000 x 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է հավելյալ ) = 1.845 €

  • Նոտարական ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 1,5 % = 1.500 € (գումարած 24 % ԱԱՀ)= 1.845 €

  • Սեփականության իրավունքի փոխանցման հարկը. 100.000 х 24 % = 24.000 €

  • Գրանցումն անշարժ գույքի ռեեստրում. 100.000 х 0,5 % = 500 €

  • Միջնորդի ծառայությունների վարձատրությունը. 100.000 х 2 % = 2.000 € (գումարած 24% ԱԱՀ) = 2.460 €

Ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է  29.650 € (տվյալ գումարը չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքի արժեքի տոկոս):

Այն դեպքում, երբ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է առևտրայինը, բոլոր ծախսերը հաշվարկվում են՝ ելնելով անշարժ գույքի կադաստրայի նարժեքից

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը