Հունաստանի վիզայի համար պահանջվող փաստաթղթերը

Հունաստանի վիզայի համար պահանջվող փաստաթղթերը

Բազմակի մուքի շենգեն վիզա և բնակության թույլտվություն Հունաստանում անշարժ գույքի սեփականատերերի համար
Առքուվաճառքի գործարքի իրականացման ժամանակ՝ սեփականության իրավունքի փոխանցման պայմանագրի կնքումից հետո, գնորդն ունի բազմակի մուտքի շենգեն վիզայի ձևակերպման իրավունք (Շենգենյան համաձայնագրի երկրների տարածք բազմակի մուքի վիզա): Տվյալ վիզան իրավունք է տալիս գտնվել Հունաստանի և Շենգենյան գոտու երկրների տարածքում ինչպես անշարժ գույքի սեփականատիրոջը, այնպես էլ նրա ընտանիքի անդամներին:
Հաճախորդը կարող է ինքնուրույն հանձնել փաստաթղթերը բնակության երկրում Հունաստանի Հյուպատոսություն կամ էլ օգտվել Հայաստանում Grekodom Development ընկերության իրավաբանների ծառայություններից: Մեր աշխատակիցներն իրենց վրա են վերցնում վիզայի և բնակության թույլտվության հետ կապված բոլոր հոգսերը, Ձեզնից պահանջվում է միայն ուղարկել անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տրամադրել նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր՝ մեր ընկերության ներկայացուցչի անունով: Վիզայի ձևակերպման արժեքը կազմում է 100 եվրո:

Վիզայի ձևակերպման համար պահանջվում է լրացնել անձնական տվյալների մշակման համաձայնագիր:
Երևան քաղաքում Հունաստանի Գլխավոր Հյուպատոսությունում վիզայի ձևակերպման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը.
Հունաստանում անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագրի պատճենը,
նամակ-հրավեր Հունաստան՝ անշարժ գույքի սեփականատեր չհանդիսացողների համար (գրվում է ազատ ոճով)*,
վիզայի ձևակերպման համար նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր (մեր ընկերության ներկայացուցչի անունով),
անշարժ գույքի սեփականատերերին տրամադրվում են բազմակի մուտքի վիզաներ՝ ժամկետը Հյուպատոսության հայեցողությամբ:
Աշխատողների համար.
հարցաթերթ,
անձնագրի առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը,
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
բնակության վայրի գրանցման վկայականի պատճենը (մեկ այլ տարածաշրջանում աշխատող զբոսաշրջիկների համար)
ներքին համաքաղաքացիական անձնագրի երկու էջերի պատճենը (առաջին և գրանցման էջի),
աշխատանքի վայրից տեղեկանք՝ աշխատավայրի հասցեի ու հեռախոսահամարի, պաշտոնի ու աշխատավարձի մասին նշումներով և կազմակերպության կնիքով:
Անհատ ձեռնարկատերերի համար
հարցաթերթ,
անձնագրի առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը,
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցման վկայականի պատճենը,
հարկային հաշվառման կանգնելու վերաբերյալ վկայականի պատճենը,
տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ՝ տրված հարկային մարմինների կողմից, կամ հարկային հայտարարագրի պատճենը,
տեղեկանք աշխատանքի վայրից՝ սեփական կնիքի առկայության դեպքում:

Թոշակառուների և գործազուրկների համար.
հարցաթերթ,
անձնագիր և առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը,
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
կենսաթոշակային վկայականի պատճենը,
հովանավորի նամակ մերձավոր ազգականներից՝ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի և հովանավորի աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենների հետ միասին: Դիմումատուի բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք՝ հաշվի վրա նշված նվազագույնը 30.000 ռուբլի գումարով:

Մինչև 18 տարեկան երեխաների համար (ովքեր ունեն սեփական անձնագիր կամ մուտքագրված են ծնողների անձնագրում).
անձնագրի առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը (եթե այդպիսիք կան),
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
ծննդյան վկայականի պատճենը,
ուսման վայրից տեղեկանքի բնօրինակը (ուսանողական տոմսի պատճենը),
հովանավորի նամակ մերձավոր ազգականներից՝ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի և հովանավորի աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենների հետ միասին:
Եթե ուղևորության են մեկնում ծնողներից մեկի հետ.
անձնագրի առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը (եթե այդպիսիք կան),
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
ծննդյան վկայականի պատճենը,
ուսման վայրից տեղեկանքի բնօրինակը (ուսանողական տոմսի պատճենը),
հովանավորի նամակ մերձավոր ազգականներից՝ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի և հովանավորի աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենների հետ միասին, կամ դիմումատուի բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք
մյուս ծնողի հետ ՌԴ սահմաններից դուրս անչափահաս երեխայի մեկնելու համաձայնության պատճենը
Պարտադիր. համաձայնություն տվող ծնողի անձնագրի երկու էջերի պատճենները:

Եթե ուղևորության է մեկնում առանց ծնողների.
անձնագրի առաջին էջի ու բոլոր շենգեն վիզաների պատճենը (եթե այդպիսիք կան),
2 գունավոր լուսանկար (3,5 x 4,5 կամ 3 x 4 չափի),
ծննդյան վկայականի պատճենը,
հովանավորի նամակ մերձավոր ազգականներից՝ ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթի և հովանավորի աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենների հետ միասին, կամ դիմումատուի բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք
երկու ծնողների կողմից տրված համաձայնությունների պատճենները՝ երրորդ անձի ուղեկցությամբ ՀՀ սահմաններից դուրս անչափահաս երեխայի մեկնելու վերաբերյալ
երկու ծնողների համաքաղաքացիական ներքին անձնագրի երկու էջերի պատճենը (առաջին և գրանցման էջի):


* Եթե սեփականատերը չի մեկնում, ապա նա տրամադրում է անձնագրի առաջին էջի պատճենը, իսկ եթե մեկնում է և ունի վիզա՝ վիզայի պատճենը:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը