Հունաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերման փուլերը

Հունաստանում անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ձևակերպման իրավական հիմքերը.

Հունաստանում անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձևակերպումն ու գրանցումն ամբողջապես թափանցիկ, վերահսկվող և հանրային գործընթաց է հանդիսանում, և ենթարկվում է ինչպես հունական, այնպես էլԵվրոպականՄիության օրենսդրություններին, որի լիիրավ անդամն է հանդիսանում Հունաստանը 1981 թվականի հունվարից:

Հունական պետության տարածքում գտնվող անշարժ գույքի ձևակերպման ժամանակ անձը, ով չի հանդիսանում այդ պետության քաղաքացի, իրականացնում է հետևյալը.

  • Հունական նոտարի կողմից և հավատարմագրված թարգմանչի պարտադիր ներկայությամբ հիմնական լիազորագրի կազմում: Նոտարական վավերացմամբ այս լիազորագրի հիման վրա լիազորված փաստաբանին տրվում են այն բոլոր հանձնարարություններն ու լիազորությունները, որոնք անհրաժեշտ են անշարժ գույքի առքուվաճառքի Հիմնական Պայմանագրի կնքման համար. սա արվում է, որպեսզի գնորդ-լիազորողը չծանրաբեռնվի երկարատև բյուրոկրատական գործընթացներով:

  • Լիազորված փաստաբանը, գործելով լիազորողի անունից և ներկայացնելով նրա շահերը, նրա համարստեղծում է ՀՎՀՀ Հունաստանի հարկային տեսչության կոմպետենտ բաժանմունքներում և բացում է բանկային հաշիվ պետական բանկում:

  • Լիազորված փաստաբանն անշարժ գույքի Պետական ռեեստրում անշարժ գույքի կոնկրետ օբյեկտի վերաբերյալ իրականացնում է փաստաթղթերի մանրամասն իրավական ստուգում (որևէ ծանրաբեռնումների, գրավադրման պահումների առկայության վերաբերյալ, իրականացնում է Պայմանագրերի նույնականացում և այլն): Ստուգման արդյունքները՝ ստորագրված և հաստատված նույն փաստաբանի կողմից, փոխանցվում են ենթադրյալ գնորդին:

  • Հարկային տեսչության բաժանմունքում լիազորված փաստաբանը հանձնում է անշարժ գույքի փոխանցման հարկի մասին հայտարարագիր: Այս հարկի դրույքը ներկայումս հաստատված է 3,09 %-ի չափով (10 %-ի փոխարեն, ինչպես դա եղել է մինչև 01.01.2014 թվականը) այն կառուցապատողների օբյեկտների համար, ովքեր ունեն Շինարարության թույլտվություն՝ տրված մինչև 01.01.2006 թվականը, և 23 %-ի չափով՝ այն դեպքում, երբ Շինարարության թույլտվությունը տրված է վերոնշյալ ամսաթվից հետո: Եթե օբյեկտները ձեռք են բերվում մասնավոր կառուցապատողից, ապա հարկը կազմում է 3,09 %՝ անկած շինարարության իրականացման տարեթվից:

  • Երկու կողմերն էլ նոտարի և թարգմանչի ներկայությամբ ստորագրում են առք ու վաճառքի Հիմնական Պայմանագիրը, որն ապա փաստաբանի կողմից գրանցվում է Անշարժ գույքի Ռեեստրում: Այս փուլը հանդիսանում է անշարժ գույքի առք ու վաճառքի Պայմանագրի ձևակերպման պարտադիր, անբաժանելի և եզրափակիչ մասը:

  • Հիմնական Պայմանագրի սորագրումից հետո գնորդին է հանձնվում վերը թվարկված փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը՝ հաստատված և ռուսերեն լեզվով թարգմանված, ինչպես նաև կցվում են Շինարարության թույլտվությունը, Էներգասպառման հավաստագիրը, Անշարժ գույքի օբյեկտի հատակագիծը և Տեղագրական հատակագիծը:

Տեղեկատվությունը ներկայացված է Grekodom Development ընկերության իրավաբանական բաժնի կողմից:  

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը