Ծախսեր Հունաստանում բնակվելու համար Grekodom Development ընկերության կողմից

Հունաստանում անշարժ գույքի պահպանման հետ կապված ծախսերը մեծ չեն և դրանցից կարելի է առանձնացնել հետևյալները.

  • Անշարժ գույքի հարկումը,

  • Անշարժ գույքի ապահովագրությունը,

  • Կոմունալ ծառայությունների ծախսեր:

  1. Ապահովագրության վճարներ. Հունաստանում անշարժ գույքի օբյեկտի ապահոգրությունը չի հանդիսանում պարտադիր: Այն դեպքում, եթե օբյեկտը գնվում է հիփոթեկային վարկի միջոցով, ապահովագրությունը հանդիսանում է պարտադիր միայն հիփոթեկային վարկի գումարի չափով: Բնակարանի ապահովագրության պայմանագրով սահմանված տարեկան վճարումները կազմում են մոտավորապես 350 եվրո:

  2. Կոմունալ ծառայությունների ծախսերը վճարվում են հաշվիչ սարքով: 50 մ2 մակերեսով բնակարանի պահպանման համար կոմունալ ծառայությունների ծախսերը կազմում են տարեկան մոտավորապես 600 եվրոյից սկսած (ամբողջ տարին ապրելու պայմանով): Աղբահանության վճարը ներառվում է էլետրաէներգիայի վճարման հաշվի մեջ:

Ստորև ներկայացված է ավելի մանրամասն տեղեկություն:

Այսպես, հենց որ Դուք դառնաք անշարժ գույքի օբյեկտի լիիրավ սեփականատեր, Դուք ստանալու եք հետևյալ հաշիվները.

  • Ընդհանուրգանձումներաղբահանության, շքամուտքի և վերելակի մաքրման, տան վերանորոգման և ջեռուցման, եթե այն կենտրոնացված է, վճարներիհամար: Որքան ավելի հեղինակավոր է տարածքն ու համալիրը,

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը