Հունական անշարժ գույք Կավալայում՝ գեղատեսիլ քաղաքում Էգեյան ծովի ափին

Հունական անշարժ գույք Կավալայում՝ գեղատեսիլ քաղաքում Էգեյան ծովի ափին

 

Կավալաեոպոլիս- հայտնիէՊավելԱռաքյալիժամանակաշրջանից) ամենամեծ քաղաքներից մեկը՝ տեղակայվածԷգեյանծովիափին: Քաղաքի բնակիչների հարմարավետ տները կառուցված են այնպես, որ բարձրունքից հիշեցնումենմեծամֆիթատրոնշրջապատվածերկնագույնծովով: Բնօրինակմշակույթը, նրբագեղ ճարտարապետությունը ևհունականխոհանոցը, այնեռյակնէ, որը գրավում է տուրիստներին և ներդրողներին ամբողջ աշխարհից:

Կավալա քաղաքն ունի կարևոր տնտեսական նշանակություն:Այստեղտեղակայվածենմեծառևտրիկենտրոններ, արհեստավորների խանութները, ծխախոտի պահեստներ, պանդոկներ, արտադրամասեր և հայտնիբուտիկներ: Այս բոլորը ներդաշնակորենմիախառնվումեննեղփողոցների, հարմարավետմարմարեկառույցների, վառվարդերիևօրխիդեաների, ուղղափառմատուռներիևհնագույնթանգարաններիհետ :

Կավալա քաղաքի յուրահատկությունն իր պատմական բյուզանդական ամրոցն է:

Անշարժ գույք Կավալայում ՝ գումարի ներդրում տուրիստական բիզնես ոլորտում

Անշարժ գույքի գնումը Կավալայում ՝ գեղատեսիլ քաղաքում, շրջապատված հիանալի լողափերով, շատ լավ հնարավորություն է գումարի ներդրում կատարել շահավետ տուրիստական բիզնեսում: Կավալայի լողափերը՝ Ռափսանի, Բատիս, Կալանիցա, Պերիղալի, Ամմոլոֆի, իրենց մաքրության և հարմարավետության համար հանգստացողների կողմից ստացել են <<երկնագույն դրոշ>> մրցանակը:

Կոմերցիոն տարացքը Կավալայում հիանալի հնարավորություն է արագ հետ ստանալ ներդրած գումարը և կառուցել շահավետ տուրիստական բիզնես: Ներդրումը Կավալայում գտնվող անշարժ գույքում առանձնանում է որոշ առավելություներով.

  • Պրեմիում շարքի և բիզնես օբյեկտների հասանելիությամբ

  • Զարգացած ենթակառուցվածքով

  • Հունաստանիկառավարութանլոյալվերաբերմունքըօտարերկրյաներդողներիգործունեությանհանդեպ

  • Բիզնեսիկազմակերպմանհնարավորությունզարգացած եվրոպականերկրում

  • Հողատարածքիևկոմերցիոնանշարժգույքիցածրգներ

  • Ներդրածգումարի համեմատաբար հեշտ վերադարձ

Կավալայի կոմերցիոն անշարժ գույքի շուկան տաբեվում է լիկվիդացիոն բարձր աստիճանով: Եթե Դուք ցանկանում եք ձեռք բերել բնակարան, առանձնատուն կամ հյուրանոց տուրիստական բիզնես սկսելու համար, ապա նախընտրությունըպետքէտալ Կավալային: Այս քաղաքն ունի մեծ պոտենցիալ տուրիստական բիզնեսի կազմակերպման և զարգացմանհամար:

ԲՆԱԿԵԼԻԱՆՇԱԺԳՈՒՅՔԿԱՎԱԼԱՅՈՒՄ: ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԻՏԱՆԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրեթեբոլորտուրիստները, որոնք գոնե մեկանգամ եղել են Կավալաքաղաքումևորոշել են անշարժգույքձերքբերելՀունաստանում, նախընտրությունըտվել ենհենցայդքաղաքին: Երեկոյան հարյուրավոր լուսամփոփներով լուսավորված ծովափնյա զբոսավայրը վառ տպավոություն է թողնում տուրիստների վրա: Հենց այդ տեղից է սկսվում քաղաքի բոլոր փողոցների սկիզբը:

Ուր են տանում աշխարհի բոլոր ճանապարները? Հռոմ: Իսկ ուր են տանում Կավալայի բոլոր ճանապարները? Իհարկե դեպի Սիմվոլոս լեռան ամենաբարձր գագաթը: Նրա խորհրդանիշն է տպավորիչ բյուզանդական ամրոցը՝ կառուցված դեռ միջնադաում: Հենց այդ յուրահատուկ մթնոլորտը, բազմազանճարտարապետականոճովկառույցներն ևփողոցներն են գրավումտուրիստներին, որոքցանկանումենձեռքբերելառանձնատներ, բնակարաններևթաունհաուսներայդզարմանահրաշվայրում: ՀարուստմշակութայինծրագրերըչենձանձրացնիՁեզոչմեկևոչէլտասըտարիհետո: ԳնեքՀունաստանիմիմասնիկը, թույլտվեքաշխարհիամենակոլորիտայիներկրներիցմեկիավանդույթներըևմշակույթը տեղ գտնեն Ձեր սրտում:

Հունական անշարժ գույքն իրավունք է տալիս ստանալ երկարաժամկետ (multi) վիզա, որի շնորհիվ սեփականատերը կարող է գտնվել երկրի տարածքում տարվա մեջ 180 oր: Եթե ձեռք բերած անշարժ գույքի գինը 250.000 եվրոյից ավելի է, ապա սեփականատերը ստանում է կացության իրավունք պարզեցված ձևով: Այդ դեպքում 5տարվա կացության իրավունք են ստանում նաև սեփականատրոջ ծնողները և երեխաները:
Ստանալով 5 տարով կացության իրավունք, հնարավորություն եք ստանում գտնվել երկրում տարին 365 օր, գնել ավտոմեքենա հունական համարներով, առանց խոչընդոտի ճանապարհորդել Եվրոպայով, կրթության տալ երեխաներին ինչպես Հունաստանի, այնպես էլ Եվրոմիության մյուս երկրների լավագույն դպրոցներում և ԲՈՒՀ-երում:

Ձեր առանձնատունը, բնակարանը կամ թաունհաուսը Հունական Կավալա քաղաքում կընձեռի մեծ հնարավորություններ: Եթե Դուք չեք պլանավորում հիմնական բնակություն ունենալ Հունաստանուն , ապա կարող եք Ձեր անշարժ գույքը հանձնել վարձակալության և ունենալ կայուն եկամուտ :

Grekodom Development կազմակերպության անձնակազմը կօգնի ընտրել այն անշարժ գույքը , որը կդառնա Ձեր անձնական ծովափնյա դրախտը: Եթե Դուք ցանկանում եք ձեռք բերել կոմերցիոն անշարժ գույք տուրստական բիզնեսի կազմակերպման նպատակով, մեր մասնագետները կարող են կազմել եկամտաբեր բիզնես-պլան՝ նվազագույնի հասցնելով ռիսկերը:

Բաժանորդագրվել նամակագրությանը