վաճառք - հողատարածք 6000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

270 000 €