վաճառք - հողատարածք 4820 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

185 000 €