վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

4 000 000 €

1 200 000 €