վաճառք - հողատարածք 3300 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

500 000 €