վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա