վաճառք - հյուրանոց 3684 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա