վաճառք - հողատարածք 3524 m² Խալկիդիկի-Աթոսում

250 000 €

190 000 €