վաճառք - հողատարածք 36875 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա