վաճառք - հողատարածք 269000 m² Խալկիդիկիյում

հարցման հիման վրա