վաճառք - հողատարածք 5360 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

160 000 €

110 000 €