վաճառք - հողատարածք 605 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

60 000 €

53 000 €