վաճառք - հողատարածք 4077 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

250 000 €