վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Աթոսում

հարցման հիման վրա