վաճառք - հողատարածք 4960 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

100 000 €