վաճառք - հողատարածք 13500 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

800 000 €

500 000 €