վաճառք - հողատարածք 18300 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

3 000 000 €

2 500 000 €