վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկիյում

340 000 €

260 000 €