վաճառք - հողատարածք 1000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

21 000 €