վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

250 000 €

100 000 €