վաճառք - հողատարածք 9367 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

420 000 €

250 000 €