վաճառք - հողատարածք 40813 m² Խալկիդիկի-Աթոսում

1 200 000 €