վաճառք - հողատարածք 4620 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

125 000 €