վաճառք - հողատարածք 50000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

500 000 €