վաճառք - հողատարածք 3840 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

200 000 €

150 000 €