վաճառք - հողատարածք Կորֆու կղզում

հարցման հիման վրա