վաճառք - հողատարածք 1067 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

350 000 €

270 000 €