վաճառք - հողատարածք 12000 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

500 000 €

430 000 €