վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկիյում

40 000 €

30 000 €