վաճառք - հողատարածք 4862 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

220 000 €