վաճառք - հողատարածք 4862 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

350 000 €