վաճառք - հողատարածք 3200 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

30 000 €